Bakgrunn for aksjonen

Skrevet om T-banen og Homansbyen

Aksjon homansbyenstasjon.no arbeider for å fremskynde bygging av Homansbyen T-banestasjon. Det er satt av kr 700 mill kr for stasjonen i Oslopakke 3, men flere politikere ønsker å bruke midlene til noe annet. Nå har vi endelig mulighet å få stasjonen bygd, noe som vil være en miljøgevinst for hele bydelen. Den vil ligge midt i mellom Majorstuen og Nationaltheatret, en lang strekning på ca 2 km. Dette er svært langt til å være midt i sentrum av en hovedstad.

Stasjonen ble først vedtatt bygget på 30-tallet, og har senere blitt utsatt gang på gang. Ruter, tidligere Oslo Sporveier, har vært positive til planen, men synes nå ha snudd. Deres rapport vedrørende stasjonen konkluderer med at det ikke godt økonomisk grunnlag for drift. Men de har bare tatt med beboere og arbeidende i området — andre reisende er ikke tatt med. Dette synes rart da stasjonen vil ligge i gangavstand fra Bislet stadion og Høgskolen på Bislet. Vi regner med at 20,000 personer vil benytte stasjonen daglig, både handlende, besøkende, beboere og arbeidende i strøket.

Dessuten mener rapporten det blir langt å gå: ca 200 m fra gateplan for å komme ned til stasjonen. Rulletrapp og heis heis er oppfunnet, og kan med fordel benyttes her.

Vi godtar ikke disse unnskyldningene og krever at Homansbyen stasjon bygges nå. Dersom du støtter ønsket ber vi deg signere oppropet vårt. Skriv også gjerne litt om hvorfor du mener dette er en god idé!

Initiativtakerne til aksjonen er:

Aksjonen bruker programvare utviklet av Håkon Wium Lie for stans!no

Print CSS Printing a book with CSS: boom Håkon Wium Lie Håkon Wium Lie Håkon CSS Printing CSS Print Henrik Ibsen skuespill