Aksjon homansbyenstasjon.no arbeider for å fremskynde bygging av T-banestasjon. Det er satt av midler til stasjonen i Oslopakke 3, men nå er stasjonen truet av politikere (som vil bruke pengene andre steder) og Ruter (som ikke ser potensialet i området). Vi mener Oslo og Homansbyen vil bli et enda bedre sted med en ny stasjon, og vi tror stasjonen vil bli brukt av mer enn 20.000 personer daglig.

Les mer om bakgrunnen for aksjonen, og om Homansbyens vekst og fall. Dersom du støtter vårt syn i saken ber vi deg skrive under på det elektroniske oppropet.

Til høyre ser du hvordan T-banekartet kan se ut når Homansbyen stasjon bygges. Under er en datagrafisk visualisering av hvordan stasjonen kan legges i området.

Print CSS Printing a book with CSS: boom Håkon Wium Lie Håkon Wium Lie Håkon CSS Printing CSS Print Henrik Ibsen skuespill