Tilsammen 925 personer har signert oppropet.

NavnAdresseKommentar
J. Andreas Melander Skarpsno, Drammensveien Homansbyen stasjon vil være en stor miljøgevinst for beboere, besøkende og for hele byen! Arbeidet med å få bygget stasjonen bør settes igang umiddelbart.
Håvard Skogvoll Mogens Thorsens gate 1 Opplagt fornuftig prosjekt. Hvem er mot dette?
Jon Annar Berntsen Stensgata 5c
ane nustad For stor avstand mellom eksisterende stasjoner. Enklere å komme seg til Bogstadveien miljøvennlig både for handlende,de som bor eller jobber i området.
Andrea Oslo, frogner Alle jeg har snakket med synes dette er en super ide! Vi trenger dette. Altfor lang avstand mellom majorstuekrysset og nasjonalteatret.
Sissel Lien Hegdehaugsveien 30 Vi mangler en stasjon mellom Majorstuen og Nationalteateret ! La oss få denne nå !
Svein Danielsen Bogstadveien Dette er et godt miljø- og kollektivprosjekt: Homansbyen stasjon vil bli den 4 største T-banestasjonen i Oslo etter: 1. Jernbanetorget 2. Majorstuen 3. Nationaltheatret, foran Stortinget nr 5. og Tøyen nr 6. Det stipuleres med at over 20 000 vil reise over Homansbyen stasjon pr dag i 2025. Homansbyen stasjon forventes å generere betydelig økning av myke trafikanter i området, noe som er ønskelig ut fra miljøhensyn og ønsket om betydelig økt andel kollektivreisende. Normale beregninger indikerer over 4 000, fire tusen, reisende over Homansbyen stasjon pr time i morgen og ettermiddagsrushet. En ny Homansbyen stasjon vi bidra positivt til utvikling av økt sysselsetting og gode bomiljøergjennom å avlaste overflatetrafikken.
Ulf Hordvik Mogens Thorsens gate Frogner Høyre har programfestet å bygge Homansbyen stasjon, og jobber aktivt som pådriver for å få realisert dette prosjektet.
Elisabeth Reinertsen Bogstadveien, Oslo
kristoffer andenæs
Frank Ruud Oslo
Stein Ove Høgdahl Hegdehaugsveien 25 Politikere snakker hele tiden om viktigheten av å minimalisere bilbruken - det enkleste virkemiddel er å gjøre det lett for de som har et transportbehov å komme seg raskt frem. En stasjon i Homannsbyen vil dekke mange brukere!
Ulf Morin Bogstadveien 34, 0366 Oslo Effektivere lokaltrafik
Ole Malmsten Cort Adelersgate 35
Annie Gornitzka Larssen Fagerborggt. 27 B, Oslo
Bjarne Ødegaard Sophus Lies gate 10, 0286 Oslo
Tonje Smith jARVEIEN 11 B
elisabeth holm oraug Oscarsgate 34 Dette har vi ventet på siden 1992. Kjør på!!!
Rita Helen Nilsen Bogerud, Oslo Jeg arbeider selv i Bogstadveien, rett ved Hegdehaugsveien og jeg mener at en t- banestasjon på Homansbyen kommer til å trekke mange flere kunder og ikke minst turister til Norges beste handlegate. Stå på!
Herdis Therese Nilsen Bogstadveien 34, 0366 Oslo Behov for stasjonen da det er for lang avstand mellom Majorstuen og Nationalteatret
Sandra Hesselgren Trudvangveien Oslo
Alexander K. Evensen vibesgate 11
Espen Hagen majorstuen,oslo
Malin Brandstorp Oslo Det är ett absolut must att det blir byggd en station i Homansbyen. Det är helt sjukt att det är så långt mellan Nationaltheatret och Majorstua när det är såpass centralt som detta.
Kai Nilsen Torshov - Oslo
Claus Skålevik Christensen Krokliveien 69 C, 0584 Oslo Strekket fra NT til majorstuen er for langt og gjør at man "hopper bukk" over et stort område av oslo sentrum. Homansbyen statsjon fører oss nærmere ett spennende område.
charlotte bull
harald møller prof dahlsgt 27 Dette området av Oslo er et av Norges mest folkerike områder. At vi ikke fikk trikkestasjon i Homansbyen for 20 år siden er uforståelig. Kjell Opseth hvor er du? Her har du en jobb å gjøre!
tine bergh sørkedalsvn 31 Av hensyn til miljø og reduksjon av biltrafikk trenger vi en stasjon mellom nasjonalt. og majorstua....
Aina Bartmann
Øystein Jensen Oslo
Siv Heia Uldal Grønland, Oslo
Ragnar Bryne Oslo Positivt at noen engasjerer seg for at vi kan få en bedre by. Det ligger allerede bra til rette for en T-banestasjon her og det er selvfølgelig smart å utnytte allerede utbygget system under jorden. Dette er også et bra miljøtiltak som kan gi mange positive ringvirkninger relatert til annen trafikk dersom politikerne ønsker å gjøre enkle endringer i kollektivtrafikken. Dette kan for eksempel muliggjøre at antall trikkeavganger over bakken kan reduseres slik at spesielt myke trafikanter kan få en bedre hverdag. For øvrig bør man når det gjelder trikken nå snart lære av den negative utviklingen som har vært de siste årene i Oslo med økt antall (alt for) store, uoversiktlige og tunge trikker som har medført økt antall ulykker med alvorlig utfall, økt belasting på veibanen og tilliggende bebyggelse. De store trikkene må snarlig byttes ut med mindre trikker slik at skadevirkningene kan begrenses. Det er vel ingen andre byer som velger å bruke unødvendig støyende forstadstrikker(tog) inne i bykjernen.
Tomm Johansen Ullern
Foad Saidali Valkyriegt 11
Christopher Hagelund Professor Dahls gt 3 Bedrer kollektivtilbudet betraktelig fro oss som sitter "midt" i Bogstadveien. Slipper å bruke trikk/buss.
Petter Neslein Oscars gate 20
Henriette Smith Giachino il moro, Hegdehaugsvn 36 Alt for langt mellom stasjonene Majorstua og Nationalteateret! Ypperlig med en stasjon midt i mellom.
kristin Westrøm Hegdehaugsveien 36
Stig E. Roberg Ryen Fordi jeg jobber i området, og kan da ta T- banen rett på jobb, jippi!
Lasse Brinck Løvstad Oslo Viktig for handelstanden og de som bor i området. veldig bra for vårt miljø.
Mikaela Mustad
Malin Sanden Oslo
Annette Raabe Jacob Aalls gate
Anders Berg Stasjonsveien
Bianca Melander Drammensvn
Eli Reinholdtsen Vika
Remi Melander Skarpsno, Drammensveien Dette er en stasjon som skulle vært der for lenge siden, Gi oss en stasjon NÅ!
marianne tefre etterstadgata 43d homansbyen er en spennende bydel med mye å by på. Det har vært snakk om t-bane stasjon her i årevis og det er på høy tid disse planene blir realisert!At det ikke finnes et stopp mellom majorstua og nationalteatret er en skandale når man ser på alt som myldrer av liv mellom disse to destinasjonene! Når man kommer med t-bane inn til byen er det både tungvindt og tidkrevende å måtte bytte fra t-bane til trikk for å komme seg til områdene rundt Homannsbyen. Håper politikerne nå vil bruke avsatte midler på rette måte!!!!!!!
Axel Brun Bogstadveien trenger avlastning for biltrafikk og det blir enklere å komme midt i Bogstadveien uten å bruke bil. Miljømessig veldig korrekt
Mette Fjellberg Oslo Det har vært snakk om t-bane stasjon i Homansbyen siden jeg startet butikk der for snart 14 år siden!! Det synes jeg er på tide, ikke minst for alle som bor i orådet og alle butikkene i Bogstadveien/ Hegdehaugsvn.Og av hensyn til miljøet, siden det er blitt stadig mindre parkeringsplasser i området...
Ingrid B. Rolfsen Røa
Anneli Pilestredet Lettere tilgjengelighet for besøkende til adressene rundt og mer liv i omerådet.
Fredrik Lund
Pål Reinung Stabekk Homansbyen stasjon vil gjøre at flere vil kunne reise kollektivt bl.a. til jobb. Vil korte ned reisetiden betydelig p.g.a. at man slipper tidkrevende overganger.
Kirsten Luther
Vibeke Hansen Hegdehaugsveien 27A, 0352 )Oslo0 VI mangler et stopp mellom National og Majorstua, for langt å gå mellom disse stasjonene!
T. Strickert Hoffsveien
Christel Jørgensen Bislett/Homansbyen
anett ringstad inkognitogaten 12
tor lund rosenborggata 9
Ida F L Oslo
Jorunn Fiveland Midtstugrenda 52 b, 0787 oslo Det er et yrende folkeliv i denne bydelen.Det vil bedre kommunikasjonen mellom Majorstu/Homansbyen og Nasjonalteateret/Homansbyen. Alle som beveger seg i byen vår kan letter komme dit de vil på kortere tid. Eldre, barn og ungdom kan lettere og tryggere ta seg frem.Slottsparken er ikke trygg om kvelden. Bedre med trikk. Ellers vil handelen styrkes i byen når tilgjengeligheten øker. Jeg personlig ville kunnne dra til sentrum oftere i stedet for å dra på et Storsenter et sted utenfor byen. Så ville jeg også velge ikke å kjøre bil til jobb da jeg bor på Miudtstuen og jobber i Hegdehaugsveien.
Per Ole Harnes Erteløkka 15, 1384 Asker
Mona Sørby Damplass 24
Kjersti og Bjørn Lugg Oslo En god løsning for miljøet !
Hanne Hassel Sandvika
Kristin Brumoen Oslo
Pål johansen
Semir Loncarevic Kirkev. 49B Det er for stor avstånd mellom Nasjonalteater og Majorstuen. T bane can bli mer brukt om det finns en mellomstasjon.
Hans Hallseth Welhavens gate 14, 0350 Oslo
lena frønes
merete øverland industrigaten 49
magnus beckman industrigata 63 oslo
Karoline Lindquist Bislet Det er vanskelig å komme seg kjapt til Bogstadveien/Homansbyen med kollektivtransport, en t-banestasjon ville gjort det enklere.
Andreas Gallefoss hegdehaugsveien 15
Martin Råberg Thereses Gate 38 Bra før alle bedrifter och før handeln i boogies. Dessutom blir det mindre folk som trenger bil til jobben.
David Fahlman Frogner Det er laaangt mellom natsjonaltheatret og Majorstue krysset...
Gunn-Tove Bjerke-Selmer
Per Odd Lefdalsnes
Ørnulf Løssfelt Hegdehaugsv. 32 Lettere kommunikasjon inn og ut av bydelen er det jo umulig å være i mot, prosjektet er overmodent.
Christian h hegdehaugsveien 18
Live Almås-Sørensen Briskeby
Susanne Kjeilen Kirkegårdsgt Jeg bruker trikk nr 11 fra Grünerløkka til Bogstadveien og den er så full at mange ganger kommer jeg ikke en gang på, veldig mange av de som er på skal til høyskolene og de kunne sikkert tatt t-bane i stedet.
Mari Tveita Stagrim Myrullvn 6, 1450 Nesoddtangen
Elisabeth Schønning Asker
Vivi Holsve Ski Jeg studerer på Blindern og er ofte på Majorstua. Like ofte har jeg irritert meg over at dersom man skal til Homansbyen, noe jeg ofte skal, så er valget og gå fra Nationaltheateret eller ned fra M.stua t- banestasjon. Jeg kan skrive under på at jeg kommer til å bruke den stasjonen flittig.
Silje Kvaavik Brattvollveien 147
Renathe Henriksen Sandaker
Sara Lade Borger Withs gate 1, 0482 Oslo
Nina Rygh Oslo
Synnøve Stene camilla collets vei 2b Alle bydeler med respekt for seg selv bør ha et godt kollektivtrafikk- tilbud. En t-banestasjon i Homansbyen gjør dette tilbudet veldig mye bedre enn det som er tilfellet i dag :) Dette vil være et ubetinget bra tilskudd til bydelen.
Anette Jensen Kløfterhagen 23a
Cathrine Hangaas Oslo
Sveinung Torvik Oslo
Therese Bø Motzfeldts gate 19 a
Trude Nervik Gustad
Hanne Råmundal Sentrum
Christina Trondalen Oslo
Eirill Wesselsgate, Oslo -avlaste Majorstuen stasjon -kortere vei mellom Majorstuen og sentrum
Christine Swenson
Bjørg Sandbæk OSLO
Silje Øygarden
Kirstin Hermansen Forgner, Oslo det er veldig langt mellom majorstua og nationaltheatret stasjon for gående. det ville vært perfekt med en stasjon her, i nærheten av hegdehaugsveien osv. JA JA JA!!!
Frøken Evjan Theresesgate 19 b
Christina Nordhus Carl Berner, oslo
Andrea Haug Bygdøy alle 64 B Når det allikevel nesten er et t-banestopp der så kan jo banen stoppe der!! Det er mye mer praktisk for de som skal nedover i bogstadveien/hegdehaugsveien, enn å ta banen til majorstuen for så å ta trikken..
Gunn Søfting Oslo
Pia Christine Lindholt Oslo Det er simpelthen alt for langt mellom Nationalteateret og Majorstuen stasjon!! Ja til Homansbyen stasjon!
Iselin Berg Hegdehaugsveien
Annelen Oslo Det er altfor langt mellom stoppene Nationalteatret - Majorstua: Videre synes jeg Homansbyen er et bedre alternativ enn å gjenåpne Valkyrie plass.
Elisabeth Heier-Werner Hesselbergs gt 5, Oslo
Silje Olsen sinsen
Trine Ramsland
Stine Stenhaug Trikkene er fulle, bytting er slitsomt - jeg tror vi får flere kollektivbrukere ved å ha en t-banestasjon i motemekka!
helene vabø thorsen oslo for å gjøre det lettere og mer fremkommelig i denne delen av oslo!
mette Teigen
Trine Vardheim Bærums Verk
caroline Austbø Holmboesgate 1
Ellen Sjøthun Dælenenggt. 11 d
Julie Holst Berntsen Homansbyen er viktig!
Grethe Midthaug Grünerløkka
Cecilie Authén Jens Bjelkes gate, Oslo Det er for langt mellom Majorstuen og Nasjonal! Ny stasjon vil komme beboere og ikke minst næringsliv til gode.
Cecilie Nødtvedt Vibesgate 31
Merete Skillebekk Kollektivtilbudet i byen bør bedres!
Susanne Ursin Oslo
Hanne Oslo
Hege Homstvedt Theresesg 44B, 0168 Oslo T-banen spiller en viktig i Oslos infrastruktur, og Oslo som hovedstad burde definitivt ha et bedre utbygget t-banenett!! som beboer på Bislett er det for langt og klønete å komme seg til både Nasjonalteateret og Majorstua stasjon. Dermed bruker jeg buss og trikk mer, noe som er mer støy og lager kø i de overbelastede gatene. Bygg ut T-banestasjon i Homansbyen NÅ!
Runar Leiren Grunerløkka
Runa Fjellanger Oslo
kamilla berg ila
hannah sørevik carl berner fordi da har man flere muligheter til å komme seg til bogstadveien, bislett og høyskolen! Man kan spare tid, slipper å bytte transportmiddel og fordi det er en strålende idè når tbanen allikevel går under der:)
Elisabeth Dalseg Oslo Det er for langt mellom Majorstua og Nationaltheatret, og annen kollektivtransport på denne strekningen er mye mye treigere.
Hans-Petter Kverneland
Silje T.D. Hegdehaugsveien
Benedicte Raae Vika
wenche k. burum bogstadvn. 39, 0366 oslo Dette vil gi flere kunder til gaten, vi vet at lettere tilgjengelighet er det alle ønsker
Guro Holm Jonsen Oslo Det er ingen strekning som er så lang som mellom National og Majorstua. Mange mennesker oppholder seg i området mellom Parkveien og Majorstua, en stasjon vil gjøre fremkommeligheten bedre. Jeg har i flere år savnet en stasjon i området.
Jan Ove Rikheim Vinterbro
Linda Lekven midelthunsgate 15a bruker ikke bil,trenger mer offentlig transport,trenger og abselutt en retning grunerløkka!takk
Siri Fjeld-Nielsen jacob aallsgate
Liv Kari Kristiansen Oslo Sentral del av byen som blir mye lettere tilgjengelig med en t-banestasjon
mona olsen majorstua
hanne samseth Oslo
Maren Eidsvik Åsaveien For å ha bedre muligheter til å reise miljøvennlig er vi avhengige av et utstrakt kollektivt tilbud:)
Cecilie Lie Ekre Er et sted som mange ferdes, men kronglete å komme seg til. Er veldig langt mellom nationaltheateret og majorstua i motsetning til avstanden mellom andre stopp.
Knut Botslangen Agathe Grøndalsgt.47, 0478 Oslo Homansbyen trenger en oppgradering. En stasjon der vil gi mange brukere en lettere hverdag og tilgjengelighet til t-banen.
Dag Vågsås Moltke Moes Vei 7, 0851 Oslo Å ha en T-bane holdeplass her er intet mindre enn logisk: Avstanden fra Nationaltheatret til Majorstuen er en mye lengre strekning enn mellom samtlige øvrige stasjoner i sentrums-området, og etter at man for mange år siden fjernet Valkyrien stasjon som likevel lå latterlig tett til majorstuen, ville nettet bli komplett med en stasjon midt mellom Nationaltheatret og Majorstuen.
carita jonassen
Christine Louise Sand Fougstadsgt 2
Beatrice Hennyng Oslo
Katarina Espolin-Johnson Ole Vigsgate 30
Christina Aarnæs Hegdehaugsveien
anne krogh hegdehausgvn 18a, 0167 oslo
Jannicke Fleksibilitet, miljøbesparelser, tilgjengelighet!!!!
Mathilde Sanne Homansbyen
susanne alfheim Trondheimsveien 199 c Strekket mellom nationalteateret og majorstua er for langt.
Benedicte v. B. Lystad Røyseveien - 3533 Røyse
finn arnesen Viktig trafikknutepunkt for oss som bor i Homansbyen.
Anne Cecilie Røgeberg Hegdehaugsveien 18b 0167 Oslo
Ellen Iversen Hegdehaugsveien 18c 0167 Oslo
Julie Bjørtuft Frogner
Inni Lund Berle Schultzgate
Marianne Kim Brill Oslo Bogstadveien er lang og det trengs en t-bane mellomnasjonaltheateret og majorstua for å støtte handelsstanden og beboerne
Hedvig oslo
Hanna M. Enger Oslo
Stine Marte Skogfelt Melby Grunerløkka
Christian Krefting 0369 Oslo
Sissel Moeng
Lars Ingvard Hoff Pilestredet 81, 0354 Oslo 700 millioner? Gjør det enkelt, ikke nødvendig med en kjempegreie. Stasjonen ligger jo allerede der nede, bare å banke ned en vegg! Stå på!
Signe Lind
Trine Lise Johansen
Sunniva Aanonsen Oslo
Sverre Stoltenberg Oslo Gjør at man slipper å dra gjennom hele byen for å komme østover med 21-bussen.
Karen Endresen Dunkersgate, Majorstua
Marie Louise Modvar
Kristin Lunde Oslo Jobber i dette området. Løper til de andre holdeplassser hver dag, for å rekke barnehage. Fint med korte avstander til kollektiv kommunikasjon i disse miljøvern tider.
Mia Karras Oscarsgate 4
Karianne Spolen Pedersen Sarsgate 56, 0564
Ida Bjørnebye gjørstads gate 3 Noen ganger vil man bare til hegdehaugsveien...
Anne Marit Madsen Grensevn , Oslo blir enklere å komme seg til venner som bor i området!
Ingrid Nygård Bjerke All satsing på forbedring av kollektivnettet er viktig!Flere vil velge miljøvennlig t- bane istedenfor bil!
Espen Advocaat Endre Ankerveien 96b Gjør butikker og aktiviteter lengere nede i bogstadveien mer tilgjengelig. Vill også gi en raskere forbindelse med Bislet-området. slik det er i dag må man i mye større grad planlegge ruten sin nedover bogstadveien og ike gå for langt bort fra den transport en kom ned med, med en ny T-banestasjon vil dette forandres og ferdselen i bogstadveien vil bli enklere.
kamilla kaptan kråkstad
Celina Larsen Oslo gjør alt mye enklere, og det enkleste er OFTE det beste!
Helene Bertelsen Søndre Rød 18b ,0752 Oslo Bogstadveien/Hegdehaugsveien er en sentral handlegate i Oslo og det er alt for langt mellom Majorstuen stasjon og Nationalteateret stasjon. Tragisk at ikke politikerene har gjort noe med dette for flere ti-år siden!!
Håkpn Teslow Camilla colletts vei 15
Peik Helly-Hansen Gluckstadsgate 2A
Kathrine Werenskiold bjarne skaus vei 24 1362 hosle
Marte Neverdal St. Hanshaugen Det er jo rett og slett for langt mellom Majorstua og Nationaltheateret.
Maria Fogelfors Hedgehaugsveien 18 B
Gro Elin Hansen
Kim kleven Fearnleys gate 5A Mindre trafikk oppå bakken, lettere å komme seg rundt.
Eivind W. Robertsen Oslo 2 Effektivt og trafikkmessig fint, grønt alternativ til "overflatetrikk"
Cathrine Bakke Volvat Terrasse 15, 0382 Oslo
Christine Aspelund Oslo
Camilla Five Oslo Det er et godt stykke mellom National og Majorstuen. Hadde vært deilig med et stopp midt i mellom disse.
Celine Fløistad Oslo
Marit Thesese Bangsund tårnåsen For meg skulle det vært fint da min jobb ligger i grønnegata. Og trikken passer ikke for meg som tar buss inn til byen. der den stoper på oslo s og nationalteateret
Harald Manner Kolsrud Majorstuveien 25
Nicolai Gulliksen Kirkeveien 104 Oslo Mellomrommet mellom Nasjonal og Majorstuen er meget stort. Det yrer jo av folk i dette "tomrommet", folk bor, jobber og hadler i dette området.
tone homansbyen
Marie Willersrud Nordberg
elisabeth bondoux nesodden
Jørgen Haavardsholm Ullevålsveien 82 a, 0454 Oslo
Mats Poppe Melkeveien 26 - Oslo
Hans Poppe Oslo
Christian A. Nøkleby Welhavens gate 22
Eivind Galteland Welhavens gate 8 Kjempe bra tiltak. Skulle vært gjort for lenge siden, spør du meg...
Christina Strømberg Welhavensgate 22
Christian Sømme Astrids vei 2 C Det er en himmelvid forskjell å ha bosted eller virksomhet ved et T- banepunkt sammenliknet med i nærheten av trikk. Nesten som by og land. Homansbyen stasjon vil betraktelig øke tilgjengeligheten til områdene i nærheten. Jeg har selv hatt kontorer i Pilestredet 75 D, og da føles ofte Majorstua med T-bane som det nærmeste, effektive kollektivknutepunkt. Nå sitter jeg på Majorstua, og "hele verden ligger for mine føtter".
Jeg ville anbefale at Homansbyen stasjon legges ved Holtegata. Det er litt mer midt imellom Majorstua og Nationaltheatret stasjoner, tror jeg, og ville dessuten gi en gunstigere overgang til trikk inn i Holtegata og samtidig bra nærhet til buss litt lengre nede.
Erlend Holst-Jensen 0365 Oslo
Monica Oslo
Lars Tandberg-Johansen Båntjernveien 5 , 0779 OSLO Holmenkollbanen er den første av alle baner og er ikke gjort noe med sidenden ble bygget Avstanden mellom Majorsuen og Natinaltheateret er sååå laang at maken finne du ikke mellom noen annen T - abne stasjon Rart det ikke er kommet før
Thea Ho Schweigaardsgate 61 A Jeg bodde i homansbyen tidligere. og har altid ønsket at det skal være en t-bane stopp der. Jeg vet at det var en der "i gamle dager". hvorfor det er blitt stengt vet jeg ikke. Dessuten er det altfor langt mellom nasjonal og majorstuen. Det bør ligge et stopp imellom der.
Katrine Kristensen
Arnulf Bogstadveien 7 Trikk i gatetrafikken er et for langsomt og støyende alternativ i forhold til T-banen, som gir direkte tilgang til byens rutenett og tog/flytog.
Carl Jørgen Nordlander Lie Oscarsgate 6A, 0352 Oslo
Jasdip Singh Sandvika Det er på høy tid at man gjør noe for å bedre fremkommeligheten til/fra Bogstadveien/Hegdehaugsveien!
Kristine Jacobsen Eckersbergsgate
Lars Løkken Tomter
Britt Yndestad Majorstuen
Ida Engsmyr Grønnegata
Kristoffer Rolf Deinoff Lofthusveien 40, Oslo Homannsbyen er en del av byen jeg kun er i om sommeren, som også er sykkelsesongen. Når det er vinter og jeg er avhengig av kollektivtrafikken, er homannsbyen et så inderlig knotete sted å komme seg til og fra at jeg som oftest bare lær vær. Og venter på nesten sommer
joachim ihlebæk
camilla hakvaag sporveisgaten Sannelig på tide!
Pål Sætershagen Hegdehaugsveien 5 A
liNN FREDERIKKE FARMEN HALVORSEN PARKVN 7
Renate En burde også tenke på å fått et stopp på Grunerløkka også, rundt Olaf Ryes Plass eller noe...
Ingrid R. Oslo
Johan Tunestam Hegdehaugsveien
Espen Dalen Montebello
Halvor Opaas Hegdehaugsveien
Finn-J Mathisen Oslo
Andreas Hansen Oslo Infrastruktur er den underliggende strukturen som trengs for å få samfunnet til å fungere.
Malini Gaare Bjørnstad Vibesgate 13 Større tilgjengelighet!
eli neuberggata 22
Geir Felling Andersen Vollsveien 70, 1358 Jar Distanse og urbanisme
Thea Birgitte Olufsen Oslo
Vibeke Westermark Elisenberg v 10 Oslo
Tone finstad Uranienborgveien 11 e bor i homasbyen selv. Har mange venner som jeg må ta t-bane til og er jo kangt å gå til Majourstuen eller national. Gjør jo å art flere folk kommer til homasbyen og kan oppleve hvor flott det er her.
Dag Eri Mikalsen Welhavensgate 12, Oslo Altfor lang avstand mellom Majorstua og Nationaltheateret stasjon, spesielt siden dette er et aktivt område med høy befolkningstetthet og mange butikker.
Anne Maren Ødegaard Underhaugsveien 28 Jeg bor i Homansbyen og mener det burde være opplagt å ha en stasjon her. Jeg må enten gå til Majorstua eller Nasjonalt. for å ta T-banen. Begge stasjoner ligger ett godt stykke unna og det ville falt naturlig å ha en stasjon i Homansbyen.
sjur hesthammer schøningsgate 12 oslo Det er for lang avstand mellom stasjonene på denne delen av linjene. Det er en sentrumsstasjon som altså mangler og som vil avlaste de andre.
Kristian Olsen Årseth Holtegata 24, Oslo Stasjonen vil nok også benyttes av studentene ved høgskolen, derfor er denne stasjonen viktig å få på plass.
Peter Eckersbergs gate 33
Anders Iversen
Live Larsen Strømmen
Tor Olav Austigard Bislett
Henning Gabrielsen Ski
sigurd bruteig Røa Veldig langt mellom majorstuen og nationaltheateret stasjon.
Viktoria Silseth Kirkeveien 47 0368 Oslo
tine oppedal kirkeveien 50 slipper man å gå så langt! blir lettere å komme seg til byen!
Helena Neegaard Bogstadveien 34 Det virker bare veldig naturlig å ha en stasjon mellom Majorstua og Nationaltheatret. Den burde vært bygget og åpnet for lenge siden!
Thea Ericson Aarnes Parkveien5
Ane Celine Backer Grønnegata
Kyrre G Falbes gate
Stine Haugseng Smebye Grünerløkka Det er jo opplagt at det burde være en tbanestasjon i homansbyen, det er et knutepunkt mellom både busser og handlegate, og det er altfor langt mellom majorstuen og nationaltheateret! kronglete med trikk...
therese bislett
Kashif Hussain Det blir lettere, vi er i 2010 nå så vi må ha en forandring.
Derfor mener jeg det at det trengs t-bane stasjon i Homansbyen.
Ja til T-bane i Homansbyen.
morten fure røa
Mona Jaffal grunerløkka
Malin BOGSTADVEIEN
Luis Silva Basaltveien 33, Eiksmarka Jeg synes det er en meget viktig tiltak. det er for lang mellom Nath.theat. og majorstuen stasjon. har bodd i området midt i mellom stasjonene og vet hvor vanskelig det er dette med at alle skal bruke trikk og annet for å bevege seg der, Det er til tider mye trafikk i gatene i området og mange velger bil med de miljøkonsekvensene dette innebærer. Bogstadveien og hegdehaugsveien er en perle i oslobyen og fortjener mindre trafikk og andre transportmuligheter.
Luis Silva
trond walsø bergsliensgate 14
Fride Wiig Hegge Trudvangveien, Majorstuen
Peder Fostvedt Bærums Verk 2 km er en veldig lang strekning for en T- banelinje uten stasjoner midt i Oslo sentrum. En T-bane stasjon her vil hjelpe med å minske biltrafikken i Oslos gater, noe som alle vil kunne være enig i at er positivt. Det vil også gjøre Homansbyen mer attraktiv for bolig og næring, og sannsynligvis føre til fortettning der det ikke går på bekostning av eldre bebyggelse.
At utbyggingen vil gå på bekostning av trikken er feil. Det er mange trikketraseer i Oslo Sentrum som går paralellt med trikk uten at det går ut over tilbudet. Trikk og buss har 2 forskjellige funksjoner. En er for forflyttning over lengre strekninger (T- bane), den andre for korte (trikk). Bare det å ikke ha en stasjon her er en bortkastelse av uutnyttet potensiale.
Tomas F Eilert Sundts gate Man trenger naturlige avstander mellom stasjoner. Dette gjelder også briskebytrikken...
Marita Josefin Sæter Camilla Colletts vei, Oslo
Eline ullevålsveien
Anders Dahlen Jordbærveien 41 jeg er rett og slett bare enig!!!
Berit Crosby
Cecilie Bjørnerud Eilert Sundtsgate
Camilla Finnanger Haugen Bogstadveien
Caroline Damslora Bekkelaget
Karoline Bakke Kraftsgate 2a
Kristian Grimsby Underhaugsveien 15
Hanh Ngo Olav M. Troviksv 2 H1106
Christian Engen Bogstaveien
Bjørn Tore Homme Møllefaret 56c, 0750 Oslo Avstanden mellom Majorstua og Nasjonalteateret er altfor lang, logisk med stasjon ved Homansbyen. Skulle vært på plass for lengst,som så mange andre tiltak for å bedre kollektivtrafikken i Oslo.
Martin Råberg Thereses gate 38 Varfør skall majorstua ha det længsta avståndet i Oslo utan t-bane stopp? Finns ingen anledning till det, dessutom ger det mer pengar i inntekt til de butiker och cafeer som ligger i nærheten.
Charlotte Hauge Schøningsgate oslo
Linn Silje Undem Vika, Oslo Dette tror jeg kommer til å dra opp handels- og næringsmulighetene i området. Sånn som det er i dag, er det uhensiktsmessig stor avstand mellom Nasjonaltheatret og Majorstuen stasjon!
Edvard Signebøen fredrikstad
Kristian Eckhoff Oslo/Singapore
Goran 0669 Oslo
Adelina Zubovic Oslo Oslo trenger å være en by der turister og innbyggere kan lett komme seg rundt i, i tillegg vil dette også øke interesse for bruk av kollektiv om vi har bedre tilbud i byen.
Victoria Zina Kjærnet
Lale Eidal
fredrik Aasen Idustrigt 55 Det er vell ikke så mye mer jeg kan si, enn at det faktisk trengs.
Espen Dalen Montebello Jeg jobber i Hegdehaugsveien og er drit lei av å gå bak barnevogner og treige gamliser fra Majorstuen...

Bjørn Jacobsen frogner, oslo T-banen blir for meg et reelt alternativ til kollektivtransport.
Kristin halvorsen Det er veldig langt mellom National Theateret og Majortuen stasjon. Mange buttikker sligger i Homansby området og det er derfor et naturlig stoppested for sentrums trafikk. Et stoppested i Homansbyen vil kunne fungere slik Stortinget stasjon gjør for Karl Johans gate, der kunder kommer rasker dit de skal på miljømessig måte. Dette vil styrke næringslivet i området!
Trond Jacobsen Uranienborg
Mats Tony Birkelund Waldemar Thranes gate 42A, Oslo Knytter banen til 21 Bussen
Elisabeth Reinertsen Bogstadvn.19
Tomi Spehar Bærum
jonas Løvik Trondheim
Pål Berg Greåker Vil bidra til å forbedre t-banen til å være noe man kan reise rundt i byen med. Slik t- banen er nå er den først og fremst noe som frakter folk inn og ut av og gjennom byen. En t-banestasjon mellom Majorstuen og Nationaltheateret er helt essensielt for at t-banen en dag skal kunne bli en Metro.
Heidi Berglund oscarsgate
Anine Ragnif Nedre Skøyen vei 15
Erik Blom Erlandsen Bort med bilene!
Anne-Marie Resen Gulleråsvn. 26b, Oslo Det har i alle år vært et savn å ikke ha en stasjon mellom Majorstuen og Nationaltheatret. Selv da Valkyrien var åpen, var den altfor nærme Majorstuen. Det ville gjøre det enklere å la bilen stå hjemme.
Johan Lindstrøm Heggeli, Oslo For kommunikasjonen i området.
Ove S Jørgen Moes gt, Oslo Do it
Caroline Brynildsen Oslo
Eivor Berg Majorstuen, Oslo
Thomas Lønning Bjørnestad Bergen
Kristine Ryen Hammerstad Thereses gate
Simen Wefald Thereses gate
Andrea Kanavin 0354 0slo
Erik Stormyhr
Erik Hardeng Tåsen, Oslo Det er ca 1,9 km i luftlinje fra Nationaltheatret T-banestasjon til Majorstuen, men bare 1,5 km østover til Grønland. Dersom det ikke er behov for stasjon mellom National og Majorstuen kan vi også nedlegge Stortinget og Jernbanetorget T-banestasjoner, om vi skal bruke samme logikk.
Christopher Ellingsen Oslo Jeg savner en T-banestasjon som bringer meg til dette flotte området raskt. Med dagens ordning så må jeg gå helt opp fra Nasjonaltheatrer gjennom slottsparken eller ned hele Bogstadveien fra Masjorstuen T- banestasjon. Med en stasjon på Homansbyen, så kan jeg enkelt korrespondere med buss 21 eller med trikk 17/18 som jeg også bruker en del.
Anne C. Kjelling Briskeby
Ida Østby Majorstuen
Adam Sjøberg oscarsgate
Anette Syrdahl Oslo For oss som jobber i området er det ideelt med en stopp mellom Majorstua og NasjonalT. Dessuten vil jeg anta at det skaper økt handel fra Hegdehaugsveien og godt opp i Bogstadveien. Med en stopp i Homannsbyen blir denne handlegaten mer tilgjengelig for alle og ikke minst avklaster trikken i området.
Carl Ruben Ramsland Pilestredet 45
Alexander Gillebo Vidarsgate Dette er bærekraftig på lang sikt! Område trenger dette, spsielt i forhold til Bislett stadion!
Pål Magne Ånestad Grønnegata, Oslo
Manolis Platakis Oscarsgate, Homansbyen This would definitely be very convenient for a lot of people.
Christian Fredrik Leknes-Kilmork Sogn, Oslo Avstanden mellom Nationaltheatret og Majorstuen er altfor lang. På høy tid at et stadig viktigere handels- og boligområde i Oslo får en T-banestasjon.
Christopher Hagelund Professor Dahls gt 3 For langt å gå til både Majorstuen og Nationaltheateret. Her må det være stasjon!
Gunilla Maud Svensson Gregers Grams vei 24 Stasjonen skulle vært på plass for lenge siden............Det er en skammm
Tore D.Johansen oslo Shopping gaten trenger en stasjon til da den er for lang.
Ingrid Kristensen Storgata 79, Oslo
Birgitte Strandskogen Welhavensgate 9 a
Jorge Feingold Avstanden mellom Nationalteateret st og Majorstua st er altfor stor.
Fredrik Selmer Bogstadveien 36
jens braathen
stine janssen bestumveien 84
Øyvind Strandskogen
Lasse B Løvstad Oslo Fint for alle handlende og få banen hit. Og for oss som vil komme raskt på arbeid.
Kristine sunde Bogstadvn 3, Oslo
Ingvild Tandberg Collettsgate 35, Oslo
Ginos Mat og Reiseklubb as Pilestredet 75 c
Yngve Strøm Tingstad sporveisgata 4
nina gulbrandsen oslo viktig med lett tilgjengelighet i dette området !
Leif Morgan Hansen Oslo
Torunn neraas Suhmsgt 16 0362 osl Jeg mener all kollektiv transport er en fordel for byen og støtter dette. Hva med flere sykkelstier? Gjør et fremstøt der også. Takk for at dere bryr dere og gjør noe :-)
Ariane Spandow Borgenveien 66
Kristin Westrøm Butikk Hegdehaugsveien 36 For oss som driver butikk på Majorstua - er det svært viktig at kundene på en enklere måte kan komme seg til Bogstadveien med T- banen.
Tine Malene Nielsen Bygdøy alle Dette tror jeg vil gjøre Bogstadveien en mer attraktiv handlegate.
Sofia Vedal
Joachim K. Fekene Lommedalen Dette vil komplettere den relativt lange avstanden mellom Majorstua og Nasjonalteateret. Detet vil bidra også til mer aktivitet/handel i Homansbyen også. Det vil få gode ringvirkninger for alle som bor og driver der.
Morten Hals Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Reidun Kjeldahl Underhaugsv. 3 B, 0354 Oslo
Tore Lillesund Rosenborggata, Oslo
Alexander Arnesen Smithsvingen 6 Flere vil bruke banen og tunnellen blir tryggere med kortere vei til rømmning
Paulo Letelier majorstuenveien 32
Lena Knudsen Niels juelsgt.35 Dette vil kanskje gjøre at flere reiser kollektivt!
Anne-Marit P. Lie Thorleif Haugs vei 0791 Oslo Homansbyen st. vil bli en pengemaskin for Ruter og bidra til et mer effektivt kollektivnett samtidig som det blir lettere å bruke byen! Denne stasjonen blir Oslos 4. største med over 20.000 reisende daglig fra oppstarten, og den ønkses av alle: beboere, handlende fra hele byen, handelsstanden, servicenæringen,gamle, syke og funskjonshemmede. Stasjonen ligger inne i Oslo pakke 3 med en ramme på ca.kr.54 milliarder fordelt over flere år og som er 80 % bompengefinansiert! Stem for å oppretholde innholdet i Oslo pakke 3 som allerede er avtalt. Noe annet vil være et hån mot bilistene og transportsektoren som betaler for dette for å få noe tilbake. Husk at politikerne i 1936 besluttet å bygge Homansbyen st. Et digert hull ble sprengt ut allerede i 1937!
Stine Gomo Hegdehaugsveien, Oslo
Bente Ørbæk Hegdehaugsvn 34
Per Axel Prydz Villaveien 26 b 0371 Alt for langt mellom Nationalteateret og Majorstuen
Eli Kristensen Bogstadveien Det er alt for langt fra Nationalteateret til Majorstuhuset!!!
carl iver wang hegdehaugsvn 27 veldig viktig for handelstanden i området, for alle som bor i området. får litt mindre press på majorstua st. og national teatret stasjon.
Kari Tildheim 0691 oslo
elisabeth tengs oslo Bra å få flere reisende med kollektivt i dette travle område, kan gi mindre biltrafikk.
Ghazaleh Ulfstens gate 1B, 0355
Carine Oslo
Aina Bidou
Veronica Strandskogen oslo
skasin
inger elise hole
inger elise hole bislett
Vibeke Halvorsen ulfstens gt. 1C 0355 Oslo Mindre trafikk, kortere vei til T-banen. Videre vil kanskje trafkkaoset ved Majorstuen bli redusert.
Calle Neuberggt, Majorstuen
Maria Vo Majorstuen
Jan Petter Myhrstad Sørkedalsveien 11B
Lars Eriksson Parkveien 19
Louise Carlstedt Frederik Stangsgate 4b
Therese Åkerman Frederik Stangs gate, Oslo Kollektivtrafik e viktigt før att alla inte ska behøva åka bil! O bussarna e helt uakseptabelt fulla!! =(
Stine Thorbjørnsen Kolbotn Praktisk!
Michaela Andersson Jacob Aalls Gate 14B
Kari-Marte Sorgenfrigaten 39 B Det oppfordres til å ta kollektivt. Har man mye å bære på og ønsker og ta banen, er det en fordel at det er så kort vei som mulig. Dette er en stasjon som har eksistert og bør eksisterer. Kollektivt er viktig og bør være enkelt og praktisk for brukerne og fremtidens brukere.
Marianne Hoff Raaholt
Marthe Øyrås Gjørstads gate Det er så langt mellom nationaltheateret og majorstukrysset. Det vil virkelig heve bydelen med en stasjon her. T-banen er det beste fremkomstmiddelet i byen, så jeg håper dere prioriterer en stasjon i homannsbyen.
elin olsen rosenborggaten 17
Halvor Hauge Rosenborggata 17a, 0356 Oslo Det er altfor lang og viktig strekning mellom nasjonal og majorstuen til ikke å ha et ekstra stopp. Veldig mange bor, jobber og ferdes på denne strekningen. Jeg kommer til å ta t-banen oftere dersom det kommer et stopp der, da jeg i dag bor midt mellom nasjonal og majorstuen i dag. Det vil også være viktig for handelstanden, da denne strekningen er det viktigste shoppingområdet i Norge.
Joachim Lie Valkyriegaten 11, Oslo Dette er viktig da det ikke er noe ordentlig kollektiv tilbud mellom majorstukrysset og nationaltheateret! Trikken er ett meget dårlig alternativ, da trikken bruker veldig lang tid!
Amanda Lanza-Rygner Altfor lang avstand mellom Majorstuen og Nationalteateret. Helt naturlig med en stasjon i Homansbyen.
Kent A. Spade Schøningsgate 41, 0362 Oslo
Ola Aarthun Jacob Aallsgate
Jens Langebrekke Oslo
Ching pang Yu Et naturlig valg som har vært en lang diskusjon for.
Kathrine Andersen Oscars gate
Fredrik Jordhøy Oslo
Morten Olsen Industrigt
Carine Smith Majorstuen Vel, fordi avstanden mellom Majorstuen og Nationaltheateret er litt for lang til å gå. Heller er det ingen blåtrikk som går direkte til National fra majorstuen uten at det tar flere timer.
Inger Svare Morset Sofiesgt 66A, Oslo
Andreas Dahl Oslo
Ann-Christin Patterson Ullern Det er alt for langt mellom Majorstuen og Nationalteateret stasjon. Jeg tar ofte bilen ned i området Homannsbyen for å handle fordi det ikke går t-bane dit. Det er ingen heldig løsning for miljøet.
Siri Trygsland Rosenborggata
Linn-Kristin Bergsliensgate 14 0354 Oslo Enklere å komme seg til Bislett via andre kollektivmåter
Lovise Rimstad Oslo
inger lise becher bislett
Marie Løken Dalsbergstien
Marie Furuseth Bislett
Mariann Elvegård Spydeberg
mikael saifa För långt emellan national och majorstua
Aasmund Kjeldstad bislett
Nanna Eikeland Løvenskioldsgate
Jonny Axelsson Oslo
Alexander Lefdahl Trudvangveien 27
Sara Ishqair Oscarsgate Jeg mener det er viktig for det er mye trafikk i området, og skal man kjøre bil så både forurenser man miljøet og må stå i lange køer. Dessuten hvis man velger å ta banen må man gå enten til nathionaltheatret eller majorstuen, eller kjøre trikk opp/ned. Da ville det vært enklere med en t-bane stasjon her.
Stine Gulliksen Einars vei 9, 0575 Oslo
Andreas Askeland Vibes gate 14, Oslo
Hans E Ski Pendler
Kris Ann Riiber Frogner/Briskeby
Mats Nevelius Hosle
ernst thorsen Gjettum
Tore Bergersen Hegdehaugsveien 31
Toivo Møller-Pettersen Alt for langt fra Nasjonalteatret til Majorstuen - dette bør gjennomføres
Elsebeth Sandaas Welhavensgate, Oslo
Bjørn Hagen 1341 Slependen
Even Alexander Foslie Husebygrenda 16c Området blir lettere tilgjengelig for meg som bruker av byen. I dag bruker jeg bil for å komme dit, selv om jeg ønsker å reise kollektivt.
Tore Marino Torjussen Welhavens gate 10, 0350 Oslo For lang avstand mellom Nationaltheatret og Majorstuen stasjon og beboere i Homansbyen savner sårt en lokal T-banestasjon.
Even Arnesen Hegdehaugsvn 31
Robin Solum oslo
Marianne Madsen Professor Dahlsgt. 1, 0355 OSLO Altfor lang avstand mellom holdeplassene Nationaltheatret og Majorstuen. 30 min. å gå - i en hovedstad - utrolig! Både beboere og handelsstanden (og dermed arbeidsplasser) blir bedre ivaretatt dersom vi får en T-bane stasjon i Homansbyen - SÅ FORT SOM MULIG!
sigurd Østensen eugenies gate 19
Torgeir Gabrielsen Oslo
Alf H. Refsum Industrigata 38 B, 0357 Oslo
Jan PB Rutgerson Olav Kyrres gate 4 1. Hullet er der 2. Naturlig stopp
inge bjart torkildsen pau casals 10g, albir, spania vekk med trikken. Kjoer t-bane
Åsmund Singstad Parkveien 8
Marianne Brodin Moe Kvernveien 13 b, 0383 Oslo En stasjon der har rett og slett alltid manglet - det ville tilført mer liv til småbutikkene nederst i Hegdehaugsveien og i områdene rundt. Slik det er nå velger man lett å ta T-banen til Oslo S og handle i Oslo City
Helge Refsum Irgens Huitfeldtsgate 2 kilometer mellom T-banestopp midt i Oslo sier ALT!
Elsebeth Irgens Jensen
Jan Irgens
jeanette skuterud Ole fladagers gate Oslo
Line Monsbakken Oslo
Solveig Pettersen Frogner
Michael Undseth-Gyllenberg Bogstadveien
Siri Larsen eugenies gate 19
Ragnhild
Maja Lurer meg på hvor mange ganger jeg har iritert meg over nettopp dette: ta tbanen til majorstua og deretter trikken ned til homansbyen. Og når jeg skal ta trikken nedover bogstadveien har den nettopp gått...
Nils André Gundersen Industrigata 11
tanja martinsen tanja martinsen
Karin Johansson Majorstuen
Babette rynning-Tønnesen hegdehaugsveien 23
Hanne-Irene Nilsen Olaf Bullsvei 21, 0765 Oslo Jobber i Hegdahaugsveien 31.
Thomas Nilsen Oslo
Christian Laland Bogstadveien
Nina Tangen Diakonveien 5 Jeg har en mormor som har vondt for å gå. Det er langt mellom majorstuen stasjon og nationalteateret og som følge av dette kommer ikke mormor seg til mellompartiene.
kenneth skauge observatoriegaten 12
Silje Pettersen Majorstuen
William André Vallestad Bogstadveien 1 Avstanden mellom stasjonene Nationaltheatret og Majorstuen er litt i overkant for lang. Især om man bor i midten.
Trude Thomassen Hegdehaugsveien 34 For å få handelen ned mot Homansbyen. Mye trafikk oppe ved Majorstukrysset. Lettere for alle. Lite med bare trikk #11 i Hegdehaugsveien.
Marthe Dahle Uranienborg, Oslo
Maria Velure
Eyvind Øgar Oslo
Aleksander Nordahl Hegdehaugsveien 36 C
Jannicke Grønnegata Fordi det er veldig langt å gå til en stasjon for oss som bor i dette området!
Torbjørn Wærstad Prost Stabels Vei 643, 2019 Skedsmokorset
Kaja Dahlstrøm Oslo
sigrid morgedalsveien 32 Fordi strekningen mellom majorstuen og nationaltheateret er alt for lang. Det er helt klart naturlig å legge inn en t-banestasjon ved homansbyen. Samtidig vil det da bli lettere å komme seg dit.
Signe Bjøberg Hartvig halvorsensvei
Sofia Appelskog Theresesgate
Malin Hallberg Galgeberg Jeg jobber i Bislet og ville ha mye nytte av T- bane i Homansbyen!
Jan Bjerved Bogstadveien
Thomas Paste Hoffsjef Løvenskiolds vei 31a
Torunn Johansen Majorstuen
Inge Fossland Vidarsgate 9a
Katrine Richter Winsnes Oslo
Emma Dodgson
Sunniva Jensen Kirkeveien 82, 0364 Oslo
Fride Kristiansen Bogstadveien 8 Dette vil avlaste Majorstuen og Nationalteateret t-banestasjoner og gjøre trafikken mer effektiv!
Marlin bygland Jacob Aalls gate 15
Robert St. Majorstuen
homansbyen blomster
Cathrine Halland Bering Mariesgate 6
Helene Berge nordstrand det er rett og slett noe jeg har savnet i årevis!
mohamed yoused bogstadveien 53 Det blir veldig bra med en stoppstasjon i omanbyen. det er kortere vei ti ulike aktiviter og jobb.
Geir Terje Ruud Pilestredet 70
Trude Bogstadveien Er et viktig stopp for mange
Mette Uranienborg Terrasse
Torstein Kivle Pettersen
Marianne Vendel Neuberggaten 4b
Ludvig Hambro Granebakken 77 Fordi 2km er alt for stor avstand mellom to stasjoner i hjertet av Oslo!
Lizzie Forsman Det er allt for langt att gå mellom nationaltheatret og majorstuen! og det går ikke noen bra forbindelser mellom disse to!
Christian Bernt Sorgenfrigata 31 Alt for langt mellom stasjonene, tett befolket område - Vil bidra til mye frakt mellom bunn og topp av bogstadveien.
Harald Nilssen Welhavensgate 12, 0350 Oslo Denne stasjonen burde ha vært ferdigstilt for lenge siden for å styrke tilbudet på kollektivtransporten. Denne stasjonen kan også erstatte trikkelinje 11. Bogstadveien er nok belastet med trafikk. Det foreligger vedtak på at stajonen skal bygges. Det burde være unødvendig at en må ty til en pressgruppe som dette. Politikere, skjerp dere og vis handlekraft. Det er ikke Ruter som skal bestemme i denne saken! Sporene ligger klare, sett i gang arbeidet....nå!
Hege Bærøe Ønsker stasjonen fordi jeg synes det er for langt mellom stasjonene Majorstuen og Nationaltheateret. Alt ligger dessuten tilrette for dette, synes derfor det er tull at stasjonen ikke ferdigstilles.
Friedel Nykamp Welhavensgate 18 Mye større tilgjenglighet !
Jens Bloch Helmers Welhavensgate 12
Kim Ervik Homansbyen Det er et veldig langt strekk mellom Majorstua og Nationalteateret og kanskje vil vi få mindre gjennomgangstrafikk med bil i området.
Julie Lunder Bogstadveien
Tale Sørensen Tante Ulrikkes veg 42A 0984 OSLO
Sabina k Kvartsveien 1,Oslo
Dina Camilla
Krisztina Horvath Hegdehaugsveien 23
Toralf Litlabø Uranienborg terrasse 7
Eystein Esbensen Bogstadveien Denne stasjonen er veldig viktig for utvilkingen av området. Tunnelen går jo der likevel, så det er dumt å ikke bygge den.
Celine Oslo national-majorstuen er en lang strekning som trenger en mellomstasjon
Daniel oslo
Sissel Kvalvik Briskeby
Wilhelmine Planke Tabone Borgen/Smestad Det er helt utrolig at ikke politikerne ser nytten av at det blir bygget en T- banestasjon i Homansbyen og gir endelig grønt lys til prosjektet! I dag er det et skikkelig "hull" i T-banenettet. Trikk er supert også, men hvert til sitt bruk...
Anette Riseo Andersen libakkfaret 7 KOlletiv transport skal gjøre det enkelt for folk å komme seg til og fra steder, dersom man får en holdeplass i Homansbyen, så vil enda fler komme seg lett til og fra steder.
Sandra Svart Valkyriegaten Bokstadveien er Norges lengste handlegate, og det er ikke for ingenting. Den er laaang, og det er helt naturlig at det må være en ekstra holdeplass på en en strekning som 2 km lang.
Mia Kvamme Bjørge
Rita Manninen Rodeløkka (tidl Hegdehaugen)
kashif hussain munkebekken ja
michelle murphy-borgen Falkenstensveien 398 Jeg jobber i Homansbyen. Jeg reiser fra Drammen 5 dager- Derfor er det mye med toget og bussen.
Maylinn Paulsen Majorstuen
Marte Helene Austdal Pilestredet 53E
Hans Kristian Mork Sporveisgata 21 Det er helt utrolig at det ikke finnes en stasjon mellom Nationaltheateret og Majorstuen. Tenk hvor mange som bor mellom disse to stoppene og som kunne spart mye tid hver eneste dag. Det vil forundre meg stort om det ikke skulle vært samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge denne stasjonen.
Kristin Throndsen Sporveisgata 21, 0354 Oslo
signe ivarhus
kristoffer kullmann
Silje Sylte Homansbyen
Kristiane Larsen Oslo
Christopher Kettner Eilert Sundts Gate, Oslo
Bodil Prestmo Røahelllinga 18b
Kathrin Bogstadveien
Stig Nyberg Dybwads gate 7, 0367 Oslo
Tina Mari Andersen Camilla Collettsvei 20
Maria Maximova Camilla Colletts vei 20
Anne Steffensen Rosenborggata Det er altfor langt mellom national og majorstuen.
sara for da kan jeg komme meg med t- bane til kjøpesenteret der
Helen Eriksen
Trond-Magne schultz Lørenskog Jeg er t-banefører og kjører gjennom denne 100 år gamle lange trange tunnellen hver dag jeg er på jobb. Når jeg er ferdig på jobb etter kveldsvakter hender det ofte at jeg kjører forbi området med bil. Et yrende, ungt og pulserende uteliv med ulike foretninger, spisesteder og bolikomplekser. Mange mennesker tar andre transportmidler for å komme seg til nærmeste t-banestasjon fra Homansbyen. Jeg er overbevist om at denne stasjonen vil bli en atraktiv og godt besøkt stasjon, som igjen vil avlaste Majorstuen og Natjonaltheatret t- banestasjon. To stasjoner som troner på 4 og 2 plass hva angår trafikkgrunnlag på dagens t-banenett. Som jeg nevte i starten er tunnellen mellom Maj og Ntt over 100 år gammel. Den er trang og har "ugunnstige" flukt og evakueringsveier. Ved bygging av Homansbyen stasjon sørger man for å gjøre denne lange og gamle tunnellen betraktelig tryggere med tanke på togtetthet og evakuering. Min klare annbefaling er at Homansbyen stasjon må prioriteres høyt og byggingen må iverksettes så fort som mulig. Lykke til !
Arnfinn Christensen Josefines gt 28a For lang avstand mellom Nationaltheatret og Majorstua. Utnytter ikke T-banens potensial for reduksjon av biltrafikk
Rita Redse Roggenbihl Hegermanns gate 2a Jeg synes det er veldig viktig å få t-bane her fordi det vil være mye lettere for folk som bor i område å dra raskt rundt byen, ikke at oslo er så stor, men dette vil gjøre betydelig forskjell. Jeg har foreldre i området og da jeg bodde hjemme synes jeg det ville hjulpet ekstremt mye med en stasjon der. da jeg var yngre reiste jeg mye i nærheten (da bodde jeg et annet sted) og ville synes det hadde vært tryggere og letter å gå fra homasbyen enn majorstua. Jeg tror jeg skrev under på noe som dette for nesten 10 år siden, nå synes jeg det er høyst på tide. Dette vil bety mye for trafikken i bogstadveien også!!!
Ida Naas Wollum Oscars gate 8
Gunvor Sæl røa ALT for lang avstand mellom nationalteateret og majorstuen
inger marthe skyberg rosenborggata
heidi valle hovin
Felix Haave Ekebergveien 25B Jeg mener at det er veldig viktig at Ruter/Oslo Sporveier fortsetter å ekspandere sin virksomhet og ikke prioritere andre bydeler fremfor Homansbyen blant annet. Dette kan føre til at deler av byen blir lite attraktive og dette kan få alvorlige konsekvenser. En moderne t-bane i Homansbyen som nærmeste nabo til en ny Majorstuen stasjon ville være et enormt løft for byen.
karoline oslo Mange skoler er plassert ikke langt unna homansbyen, (sonans, kg, akademiet osv) derfor blir 17/18 trikken fra dalsbergstien og 11trikken fra homansbyen veldig fulle og det blir lange ventetider.
Fabian Kjenner Blindernveien 41 Det er for stort mellomrom mellom Majorstuen og National. stasjon. En stasjon i kryssen Hegdehaugv./Oscarsg. ville ført til et enda mer atraktivt handleområde.
På sikt må det også satses på et bilfritt Bogstadveien, med en grønn allé!
Elisabeth Nordstrand, Oslo Ettersom t-banen mellom Nationaltheateret og Majorstuen er så lang, hadde det vært perfekt med et stopp i mellom der!
Justyna Zuckermann oslo fordi det er sentral området med masse butikker og kaffeer og det er langt å gå mellom nathional og majorstuen.
Benedicte Kronberget Grefsenveien 44, Oslo Masse fint å gjøre nedover der, og litt for langt å gå for småbarnsforeldre, eldre osv
Ingrid Wøllo Strømsnes Oscars gate 8 Bor rett ved Homansbyen trikkestasjon og savnet virkelig en T-banestasjon akkuratt her. Det er irriterende å enten gå til Majorstuen eller Nasjonaltheatret for å kunne ta T-banen et sted.
Rolf Haugen 0379 Oslo Homansbyen har alltid manglet en T- banestasjon. Det er for langt fra Majorstua og for langt fra Nationalteatheret. Hadde Homansbyen hatt en stasjon, slipper en å skifte fra T-bane til trikk.
Heidi Wøllo Beboere og arbeidstakere i dette travle og sentrale området vil ganske sikkert velge å reise kollektivt dersom de kan benytte en rask T-bane i stedet for en mer saktegående gatetrikk. Godt for miljøet - og derved økt trivsel for alle!
Charlotte Hauge
Øystein R. Stoltenberg Oscars gate 8C, 0352 Oslo Først og fremst; Stor takk til initativtaker til denne aksjonen!!!!
Dere viser å forstå mere om logistikk og persontransport enn RUTER! Helt utrolig at de forsøker sabotere Homansbyen T- banestasjon. De minner meg om min tidligere ledere på SAS Hovedkontor, som trodde at løsningen lå i å styre passasjerene til SAS tilbud, istedet for å gi flytilbud tilpasset passasjerenes ønsker og behov!! Vi vet hvordan det har gått! Men, imotsetning til SAS har Ruter ingen konkurrenter... da må andre sette en stopper for makt- og myndighetsmisbruk!
Har Ruter hørt om Bislett stadion? Har de hørt om Høyskolen i Oslo og andre skoler rundt Bislett som har poppet opp de siste 10- 15 årene?
Forstår de ikke at bussrute 21 Aker-Brygge- Helsfyr og 11-trikken, samt nærhet til 17 & 19 trikken gjør Homansbyen stasjon til et lite nav/kommunikasjonssenter som strekker seg langt utover de nærmeste blokkene rundt stasjonen?? Frogner, Ullevål og St- Hanshaugen vil også ha glede av en slik stasjon!
Iniviter ledelsen i Ruter og Oslo's lokale samferdselsmyndigheter og -politikere til debatt og folkemøte i Litteraturhuset! Hvor vi alle er på hjemmebane...
Lykke til! Med vennlig hilsen,
Øystein Stoltenberg
jeanette Rosenberg Løvmo Majorstua
Monica M. Helland Holmenveien 6 Utbygging av t-banenettet bør være en politisk prioritert sak. Tunnelbanenettet burde generelt utbygges flere steder i byen. Den første banen, linje 1, ble åpnet allerede på 1890-tallet, så vi burde vel egentlig vært i stand til å utvide dette tilbudet i 2011.
Oskar Harun Iseri Underhaugsveien - Bislett/Homansbyen Jeg mener at det er veldig lang avstand mellom Nasjonaltheateret og Majorstuen. Det ville blitt mye enklere med en tbane-stasjonen i mellom lignende som Stortingen (Mellom Jerbanetorget og Nasjonaltheateret)
camilla branting grindbakken 34
thomas branting grindbakken 34
jonas branting
therese oslo
Inger Eik Ravndal sexesgate 2b
Therese Kristiansen Oslo Homansbyen er et fint sted, skulle gjerne dratt dit oftere...
Karianne Seth Nittedal
Ragnhild Vetrhus Sørlie Sørbyhaugen 1a Strekningen mellom majorstuen og nationaltheateret er veldig lang og de fleste skal egentlig et sted mellom disse t-banestasjonene. Derfor er det ønskelig med en til stasjon.
Jarle M. Lübbe Ulfstens gate 1 C, 0355 Oslo Vi prøver å unngå privat bruk av bil i sentrum. Vi går og sykler, men vi trenger tilgang til trikk og tbane. Trikk er på plass, men tbanen svikter dette området.
Gro Synnøve Lindgaard Oslo
Anne Marit madsen Carl bernet Jeg tar mye t-bane, og synes absolutt Majorstua burde ha to ulike holdeplasser!:)
Nina Sømborg Grønnegata For langt strekk mellom Nationaltheateret og Majorstua
caroline frogner
Mary Anne Torstensen Oslo
Sivert Kr. Amundsen Blindernveien 2
ulrikke lien det er lettere å komme seg rundt i byen på en rask og effektiv måte for de som bor i området rundt homansbyen. i tillegg ville det vært hendig for næringslivet i bogstadveien/hegdehaugsveien med hensyn til de nederste butikkene.
Tom-Fredrik de Ridder Waldemar T gate 40b OSLO ALT for langt fra national til majorstua, her trengs det mellomstopp!
Julia Hammerstadsgate T-bane stopp i Homansbyen vil gjøre det lettere å ta turen til de forskjellige butikkene og aktivitetene som ligger i området, også i rushen på lørdager. Det blir også kortere vei til Uranienborg skole og Høyskolen. Man kommer nærmere Frogner.
Anita Klinbajl
Jens Chr. Bjørke Kampen,Oslo seff skal vi ha stasjon på homansbyen,og til og med kortere gangsavstad til Bislett..
Birgitte Glette Industrigata, 0357 oslo
Annie Gornitzka Larssen Fagerborggt 27 B
Lene Neubergata 1
Sigrid Anita Haugen Oslo, Rosenborggt.15C Det er folk som bor eller jobber i strøket midt mellom Nationaltheateret og Majorstuen og for de så blir det mye enklere. Tenker litt på de som bor ved Bislett som slipper den lange strekningen til nærmeste T-Bane.
Sepehr Nabi Hovseterveien
Tuva Nor Oslo Det vil gjøre livet mye enklere i forhold til kollektivtransporttilbudet for Homansbyen.
anders husby bestumåsen 1g bedre tilgjengelighet ti området
Geena Hvidsten chr michelsen gt Fordi det er dette alle vil. Dette landet gjør ikke noe annet fornuftig så hvorfor ikke?
ingrid steffensen pilestredet
Marianne Stensholt Majorstuveien 17a T banen strekningen fra Majorstuen til Nationaltheateret er per dags dato i lengste laget, og det er ikke alltid like lett med trikken. En t bane stasjon i homansbyen ville være veldig bra, og flere vil lettere finne veien til Bogstadveien og området rundt.
saima butt oslo Det er altfor langt å gå fra nationaltheatret opp til majorstua og omvendt. det hadde vært flott med et stoppested i homansbyen før majorstua.
Julie Santos Grønnegt.
Lene Jenssveen Oslo
Kyle Arumugam Oslo
Edvin B gamle oslo
Holm Gardeveien 2D
Sunniva Stikholmen Parkveien 7
Olav Chrsitensen Vøyensvingen Det mangler en stopp mellom Nat. og Majorstua!
Heidi Olaussen Ullern
Caroline Eugenies gate
Ida Engebretsen Oslo
monica kerstin brennwald vestbrynet 5b, 1176 oslo
Ida VP Rosenborggata
Trond Heier Bergrådveien 17, 0873 Oslo
Håkon Rygh Bergsliensgate 11C Homansbyen med nærliggende områder har blant den høyeste befolkningstettheten i Norge. Det er for langt å gå til majorstuen og for langt til nationalteateret. Vi trenger en tbane stasjon her!
Johnny Yttervik Westye Egebergsgate 3B
Diana Jandl Trafikk til butikkene, og dessuten flere barnehager og folk som jobber i området, slik at dette hadde gjort hverdagen enklere for mange. Sparer tid!
Conrad Lyngtveit-Petersson Eckersbergsgate 21 Byen beste handlegate fortjener kun det beste!!!!!!
Daniel Gjestvang Eilert Sundtsgate 48
Maren Stenshagen Majorstua
Trine Mølmen Hegdehaugsveien 5B, 0352 Oslo
Gry Hall Sorgenfrigata 22 A
Gry Hall Sorgenfrigata 22 A
Nanna Sån som det er idag er ikke logisk. de er mange ganger bedre å ta taxi eller gå.
Hibo Hassan Røa
Hiba Al-Khalifa Fossumvn. 6
grace wing sum ho fordi mange har ploblemer med å gå akkurat som jeg fra Datteren hennes.
Thomas Eilertsen Frennings vei 35, Oslo Med T-banestasjon i Homansbyen vil man kunne fjerne trikken fra Bogstadveien! =)
Erik Olstad Oslo, Majorstuen
Hege Solli Sporveisgata Bor midt i mellom to t-bane stopp, som det tar litt for lang tid å gå til. Hadde vært helt perfekt med et stopp midt imellom Majorstua og Nationalteateret.
Tom Bogstadveien 46 B
Narve Nicolaysen Oslo 6
Marie Eikland
Arisha Smestad Det er en land strekning mellom National og Majorstua, og det passer derfor veldig fint med en t-banestasjon akkurat der. Den er jo også midt i bogstadveien og det er jo en fordel.
Lisa Johanne Lyngra Vibes gate
Anders Sølvberg Sogies plass 3A
Ida Martine Nilsen Majorstuen, Oslo
sissel helen undem sporveisgata 8
Andreas Lindrupsen Veitvet, Oslo
Jenny Hultqvist Oslo
Kristin Bratland Fiskekroken 20e
Kristine Stampe
Sandra Jakobsen Prof. Dahls gt. 7a, Oslo
Eirik Olsen Oslo
Andrew Beaton Colletts Gate 49a Jo mer kollektivtransport, jo bedre!
kjetil hansson Bogstadveien 1
Stian Eriksen Oslo
Charlotte Vestli Bogstadveien 25
Marius Bunæs sofies gt 39 Som beskreevet over så er forholdene lagt til rette, med tanken på at tunnelen går under homansbyen og det er plass til en stasjon på strekningen National-Majorstuen, det vil også gi økende muligheter for flere mennesker til Bogstadveien og Hegdehaugsveien. som videre fører til økt omsetning i bydelen!
Kristoffer Tveitnes
Linda Sæthre Rosenborggata 12
Monica Larsen Briskeby
Osvald Pettersen Sporveisgata 13 En to kilomer lang tunnel uten mellomstopp, i et rutenett for T-banen, er rett og slett for langt.
Camilla Bergström Oslo Alt før langt mallom Nationalteatret och Majorstuen då dette er så sentralt!
Uzma Hayat 0375 OSLO
daniel melki oslo
Liv Roli Andersen Oslo
Kjersti Simonsen Bogstadveien 29 Svært mange bor her, i tillegg til alle servicetilbudene området er omringet av. Flott område! Folk som skal til dette området har kun en trikkkelinje fra sentrum, og det burde vært større transportmuligheter. Fulle trikker. Hvis t- banen stopper her, vil det være 5-6 linjer som stopper her hele tiden, mens de som bor her eller oppholder seg i området og ønsker å benytte seg av t- banen må ta trikken eller gå til Majorstuen som er 1 km
Sofia Bakke Bogstadveien 30B Homansbyen er et koselig lite sted mellom Nationaltheateret og Majorstuen, men stedet kan virke litt usentralt ettersom det ikke er noen banestasjon i nærheten. Dessuten er holdeplassene på Nationaltheateret og Majorstuen ekstremt langt unna hverandre hvor banen bruker 3-4 minutter mellom dem. Homansbyen holdeplass passer utmerket mellom her.
Tord Fjermestad Vøyensvingen 11C Jeg er all for T-banestasjoner, uansett! Tunnelstasjoner er også mine favoritter.
Hege Sandvik Essendrops gate 7 T-banen er en effektiv måte å bevege seg rundt i byen. Blir det for langt mellom stoppene i sentrum, mister man noe av effektiviteten. Det er mange flotte forretninger og flere skoler i nærheten av Homansbyen, og trikken og bussen som går der er ikke et godt nok tilbud for alt dette.
Nathalia sørkedalsveien 11g Det er få trikker som går i homansbyen så brukker de også lenger tid enn T-banen.
Mari kirkeveien 57
Steffen Sporveisgaten 4 Ja takk til Homansbyen stasjon, det oppgraderer bare trafikknettet bedre!
Ingvild Tandberg
Cecilie Bjerke
Martín Pebaqué Majorstuen mer t-banestationer ,gratis kollektiv trafik, inga privatbilar i Oslo.
Ole-Martin Brekke Rosenborggata, Oslo
siri austeen professor dahlsgt 7a Styrking av kollektivtilbudet er positivt og det ville lette min praktiske hverdag om det kom en T-banestasjon i Homannsbyen.
Roar Teige Fauchalds gate 11, 0365 Oslo
Hilde Steinheim Frogner Hei!
Avstanden mellom Majorstuen og Nasjonaltheateret er alt for lang! 2km mellom stoppestedene i sentrum av en storby er latterlig.
Nina Grann Lillevannsveien 69a Lettere adkomst fra T-bane nettet til en av Oslos beste handle gater!
Marie Oslo
LBO jeg bor i Homansbyen og tbane forenkler transporten ned til byen fremfor blåtrikkene som bruker for lang tid...
Peter Andreas Evju Schweigaard Parkveien 13 Jeg bor i Homansbyen og rask tilgang til Tbanen sparer meg for mye tid. Å slippe trafikken sparer meg for mange verdifulle minutter hver dag og gjør homansbyen mer tilgjengelig for andre.
Renate bogstadveien 13
Frida Lissnils Folke Bernadottesvei 15 D De viktig for alle di som ikke tar seg så gott frem, funktionshemmende, eldre osv Att ta trikken for dem kan vare nok så vanskelig då de må krysse over veien med massa biler....
Razita Kaimova Dette er kjempeviktig både for miljø og helsa til passasjerer.
Oscar Romero Oslo Bedre og raskt transport er alltid vikitig. Trikken er for langsom.
Julie Frogner
Fredrik Bogstadveien 25b Hadde vært en utrolig fin plassering for en t-bane, for oss som bor i bogstadveien, og bislet, frogner og alle andre rundt.. og ikke minst avlastning for majorstua t-bane.
Emmy Belt Ulfstens gate 1a Den lange strekningen mellom Nationaltheatret og Majorstuen er unødvendig og atypisk for sentrums-stoppene. Jeg bor midt mellom de to og synes det til tider kan være ganske så frustrerende.
Therese
Kjetil Edsberg Underhaugsvegen 15 Rett å slett på sin plass, da bane-nettet allerede ligger under oss
krtstina theresesgate 31b Jeg mener det er nødvendig med t banestasjon her, fordi det er mange som bor her og er avhengi av dette for å komme seg av gårde på en raskere måte enn buss og trikk!
Nina Hjelms gate
Thomas Andersen Welhavens gate
Tom Einar Løkkemyhr Hammerstads gate 21d
Cecilie Herrem Langerudveien 1, 1188 oslo
Hanne Alstad Homansbyen/Uranienborg Bor selv i Homansbyen, og hadde nok oftere valgt kollektivt fremfor bil hadde vi hatt en stasjon i nabolaget. Vi bor midt mellom Nationaltheateret og Majorstua, og det er 15 min til begge stasjoner - for langt!
Pål Brekke Majorstua Det er for langt mellom de to stasjonene på Nasjonalteatret og Majorstua
Bjørn Tore Homme Møllefaret 56C, 0750 Oslo Unaturlig lang t-banestrekk mellom Majorstua og Nationalteateret. Dårlig kollektivdekning i Homansbyen.
Hedda Oslo
Korana Kurtovic Oslo
Kari Bjørnsson Eilert Sundts gate
Christine Thomassen Eilert Sundts gate
Anne-Sophie Prebensen bislett
Eva Eggesvik
Srinivasa Storgata 63 I support the cause, it is very nice place to be but lacking the good transport facility. and it seems absurd to me
Bente NK Majorstuveien 38 Fordi mange folk bor i dette området, og en t-banestasjon i Homansbyen vil være et kjærkomment supplement til trikken, for folk som er avhengig av å reise kollektivt.
Sven Nicolai Eppeland Bislett
Maritha adele mikkel revs vei 2 0688 oslo
Kaja Remme Oslo
Christer Otnes Fordi jeg mener dette vil tilføre byen tilgang til noe mere. Majorstua er for meg bare et stort veikryss, og i den forstand bare en transittplattform. Selve handelsnæringen ligger jo mye nærmere den tegnede stasjonen i Homansbyen, og derav vil en T-banestasjon der kaste et nytt og bedre lys over kanskje Oslo beste handlegate!
Karine wang Oslo Rett og slett fordi det er for lite offentlig transport der nede, og med tanke på at Høgskolen i Oslo ikke ligger langt unna syns jeg det bør være en selvfølge å få dette punktet knyttet til t-bane nettet.
Linda Bjørntvedt Smestad
Madeleine Rosenkrantz Bergsliens gate 8
Brian Ellingham Grorud Arbeider på Høgskolenm i Oslo og Akershus - ville passe med t-bane direkt
Peter Rasmussen
Lars Roger Thomas Bergsliens Gatr
F O C Bogstadveien 22
Therese Holm Bogstadveien 25 Jag bor här och hade gärna haft en station närmre! Sen är 2 km allt för långt i mellom stoppen!
Jenny homansbyen Det tar lang tid å gå fra Nationaltheatret/Majorstua til Homansbyen! Det er ikke så greit å gå gjennom slottsparken på kveldstid.
Ingrid Almås Oslo Jeg har selv bodd i Homansbyen i 5 år, og følt behovet for T-bane! Altfor langt mellom Majorstuen og Nationaltheatret!
Christopher Krohnstad Skarpsno
Sigurd Hasle Hovseter
Maria Normann Welhavens gate
ida wiggen oslo
Vibeke Majorstuen
Maria Lyster Andersen aspehaugveien Altfor få kommer til homansbye, kanskje flere kom, hvis det var lettere tilgjengelig? Og det ligger 3/4 skoler der og det hadde vært praktisk om man sliap å skifte fra tbane til trikk for å komme seg dit!:)
Martin Kolstad Majorstuen
Eirik Lislerud Huitfeldtsgate 3, Oslo
Roger Grindbråtan, 1484 Åneby Alt for lang strekning mellom National og majorstua T-bane. Burde vært en mulighet hvis man er midt mellom. Litt for langt å gå
Svenn Erik Jacobsen Persilengveien 17, 1458 Fjellstrand Jobber i området og ser behov for bedre fremkommelighet.
Pål Sæter industrigaten 71
Stian Stryni Bislett
ingrid søraas
Øystein Aarset Oscars gate
Constance Haugland Industrigata 57A Det er rart at et sted med så mange boliger og butikker og yrende liv, kun skal være tilgjengelig via 11-trikken eller gange.
Gry Hovland
Ja! Grønnegata
Grethe Lunde Sporveisgata 8, 0354 OSLO Det trengs, rett og slett!
Mette Kalhor Hegdehaugsveien 21, 0352 Oslo Føler at vi nå er mitt i mellom de nåværende stasjonene. Mer lettvint å komme til jobb.
karina Florentz Vibesgate 13
Rogerio Snarli Vibes Gate 12B, 0356 Oslo Bogstadveien er en av oslos viktigste handlegater, og et trivelig shopping og kafeområde! Men ingen Tbane stopper her.. ?? Gjør noe med det nå!
Christina Grønhaug Sporveisgata, Oslo
Marianne Nærbø Bogstadveien 30
Helga Nilsen Bjølsen
Bertil Rørstad Uranienborgveien 10 For lang avstand mellom Majorstua og Nationalteateret sammenlignet med avstander National-stortinget-oslo s.
Magni Skofteby Underhaugsveien 11 A
Line Oslo Viktig å koble byen sammen!
Britt Yndestad Bergen
Cathrine Rykkje Oslo
Martine Dette ville vært utrolig praktisk, det gjør forbindelsen mellom sentrum og hegdehaugsveien/bogstadveien mye enklere.
Kenneth Tinglum Proffesor Dahls Gate 8a
Kristin Lund-Isaksen Hammerstads gate 38
Kristin Lund-Isaksen Majorstua
Anonym Bogstadveien 37 Jeg håper at dette prosjektet blir vellykket. Slik at vi som bor rundt dette nær område får et tilbud hvor vi slipper og gå så langt i fra Majorstuen T-bane. Eksempel: Hvis man tar T-banen fra Nationaltheatret til Majorstuen, Må man ta trikken nedover til Bogstadveien for og komme til Homansbyen.
Markus S. Josefines gate 2
Maria Möhring Tonsenhagen Pr idag er det dårlig forbindelse mellom nedre del av Bogstadveien/Hegdehaugsveien og Oslo sentrum. Tar man trikken går den i en evig rundtur om Bislett og velger man 21- bussen må man hele veien rundt Frogner for å komme seg til Aker Brygge. Noen god forbindelse med National, finnes ikke.. Skal man østover med t-banen må man også ta seg hele veien opp igjen, for så å ta banen i motsatt retning.. Kronglette, spør du meg. Selvfølgelig må Homansbyen ha sin egen stasjon! :)
Magnus Uranienborgveien
Filippa bogstadveien, Oslo
Ida Christine Niels Jules gt.
Fredrik Jacobsen Havreveien 9 T-banen er et mer stabilt alternativ enn buss og trikk som går gjennom Bogstadveien. I tillegg er det et godt stykke fra Nationaltheateret til Majorstuen. I et sentrumsområde bør det være plass til en stasjon mellom disse.
Øyvind Kaul Kragerud Vibes gate 21 A Øke kollektivandelen. Forkorte reisetiden til sentrum.
Espen endre Oslo Fordi det ville gjort nedre del av Bogstadveien/hegdehaugsveien mer tilgjenngelig.
Sandra Jakobsen Prof. Dahls gt. 7a Det er så langt mellom Majorstuen og Nationalteateret. Færre unge jenter går da gjennom Slottsparken i de mørke kveldene om det kommer en stasjon der.
Mette Uranienborg Terrasse Dette er viktig for at lkalbefolkningen skal bruke mer kollektiv transport!
Desire Bogstadveien
Kristoffer Hergum Bergsliensgate 11a T-bane utvikling/forbedring er viktig. Mange passasjerer vil benytte seg av denne stasjon da det er lang vei til både nasjonal og majorstuen stasjon. Avstanden mellom nasjonalteateret og Majorstuen stasjon er dobbel så lang som avstanden mellom de andre sentrum stasjonene.
Erik Adeler Torshov, Oslo Jeg har irritert meg grönn utallige ganger over at det er så langt mellom Majorstuen og Nationalteatret stasjon. Bor selv for tiden i Stockholm, og det er ikke noe sted i innerstaden hvor det er så langt mellom stasjonene. Helt sykt.
Bjørnar Østgaard Inkognitogata 33 B Sentrale Oslo bør ha T-bane dekning.
Emilie Victoria Andersen Professor Dahls Gate 1 Jeg bor nederst i bogstadveien, og vil gjerne ha et stopp på Homansbyen da det gjør det lettere for meg å komme meg hjem fra skole og lignende!
Per Christian Dahl Oslo Svært viktig med stopp mellom Nasjonal og Majorstua. Flere titusen mennnesker vil bruke den. Vil sannsynligvis overflødiggjøre biltrafikk til arbeid og handling/restaurant besøk. Er blitt altfor forsinket - sett i gang NÅ !
Thea Margrethe Haugland Bogstad, Oslo Jeg syns det er idiotisk at man må bytte fra t-bane til bytrikk for å komme seg til Oslos beste handlegate. Jeg tror mange av butikkene nedover taper penger fordi mange syns det er stress å komme seg til Homansbyen. Det vil også bli enklere for eldre hvis de slipper å bytte fra et fremkomstmiddel til et annet. Personlig har jeg mange ærender i Homansbyen og syns det er for langt å gå fra Majorstuen og for mye oppover og gå fra Nationaltheatret. Det har jo vært en t-banestasjon der før, og skjønner ikke hvorfor den ble lagt ned.
Sophie Birkeland Madserud allé, Oslo
Michelle Larsen Underhaugsveien 15
Pia Marie Risvik Johannessen Bygdøy Allè 68
Sjur Hesthammer jerpefaret 18D 1440 drøbak Jeg har bodd i området i 2 år og ferdes der forsatt mye. Jeg har alltid tenkt - lenge før denne kampanjen - at avstanden mellom Majorstua st og Nationalteatheret st er altfor lang. Dette vil for det første komme passasjerene til gode og naturligvis avlaste gatene i området. Dette kan bare ikke bli en feil investering! Og ikke minst, våre folkevalgte politikere har faktisk talt, og sagt et klart ja!
Marianne Madsen Professor Dahlsgt. 1 Utrolig mange mennesker bor, og beveger seg i området Homansbyen, Uranienborg, Bislet og Majorstua. For ikke å snakke om alle butikkene, som representerer mange arbeidsplasser. Tilgjengelighet for kunder, beboere og folk som jobber i området krevet en T-bane stasjon her NÅ! Det er skammelig at planen om en stasjon her stadig blir skjøvet på. Hvilken annen hovedstad har en halvtimes gange mellom to stasjoner midt i "smørøyet" av byen?
Caroline Oslo
Bjørn Blom-Jensen Professor Dahls Gate 3 Personlige: En alternativ kollektivtransport hjem som både er raskere og større en det den er til dags dato.
Næringsvirksomhet: Bogstadveien/hegdehaugsveien er en stor næringskjede som vil bli styrket av at flere vil ta turen dit ved et raskere alternativ enn trikk og buss og vil være bra for norsk næringsliv.
Einar Danbolt Oscarsgate 33a Distansen National til Majorstuen er åpenbart for lang. Få flest mulig reisende vekk fra Hegdehaugsveien og Bogstadveien. En stasjon i Homansbyen ville åpenbart være samfunnsøkonomisk lønnsom!
David Røsset Josefinesgate 22B
Aleksander Sætre Majorstuveien 32 B
Hanna Loisa
Unni Nielsen Hj.Oscarsgt./Hegdehaugsv.
Marius Reinung Bogstadveien 17 Det er langt mellom majorstuen og nationalteateret. Tenger noe i mellom
Marthe Lunde Hegdehaugsveien 28 Dette betyr mye for oss som driver næring i Homannsbyen
Ingrid R Oslo
kesia halvorsen majorstuen
Hilde Næss Majorstua Fordi det mangler et stopp der rett og slett.
Kjetil Carlsen Hegdehaugsveien
Charlotte Hauge
Jørn Andersen Strømsveien oslo
Kristine
steffen stubø oslo jeg mener dette er viktig for etterhvert å kunne fase ut trikketraseen i Bogstadveien som er til bry for trafikk og fotgjengere. etterhvert kunne bogstadveien kanskje blitt gågate slik som Karl Johan, dette ville skape forskjønnelse og dempe lydforurensning for oss som bor og oppholder oss i området.
Hege Langseth Oslo
Jon Frydenborg Oslo Dette bør kun være en av MANGE nye stasjoner, gjerne i form av en indre ring som inkluderer Bislett, St.Hanshaugen osv..
Arild Greni Oslo
Tommy Thomassen Oslo
Robin Professor Dahls Gate 1 Jeg ser ingen grunn til at kolektivtilbudet som er så oppskrytt blir forbedret. Jeg ser heller ingen grunn til at jenter må gå alene gjennom slottsparken når det er mulighet for å lage et enkelt ekstra stopp ved homansbyen
Sturle Holan Keyserløkka, Oslo Har ett håp om at bogstadveien skal bli bilfri. Da er det viktig å legge opp til at folk kan kjøre kollektivt.
Henriette Sætrang Bislett
Tommy Leikvoll Maridalsveien 33 M, Oslo Det er på tide at det kommer en stasjon mellom Majorstuen og National.. Hadde blitt mye mer praktisk for innbyggerene som bor i den delen av byen..
Lars M. Kolstad Briskeby, Oslo
Christopher Kettner Briskeby, Oslo
julian berntzen glückstadsgaten 5
Linn Moe Karlstadgata 9
Trym Valkyrie gt 11
Trym Solhaug Vassvik Uranienborgveien 9A Rødt og lokallaget Rødt Oslo Vest støtter ønsket om en t-banestasjon på Homansbyen. Vi mener dette er et godt tilskudd for å gjøre det enklere for Oslos innbyggere å komme seg rundt i byen vår og er sårt tiltrengt i forhold til å styrke kollektivdekningen.
David Steinsland Underhaugsveien 13 Selv om vi har trikker som går både i Bogstadveien og Pilestredet, så er det likevel et meget viktig knytepunkt som jeg tror vi alle har godt av i fremtiden.
Eva Marthea Reusch Skøyenveien 1F
Amanda Svennes Professoe Dahls gate 7a Det er nærmere der jeg bor :)
Atle Fremstad Uranienborgveien 11 A
Atle Fremstad Uranienborgveien 11 A
Georg Mattrhiesen Josefinesgate 22A
Birgitte Harnes Ole vigs gt 20 oslo Bogstadveien er Norges lengste handlegate, også en gate hvor mange mennesker bor og lever, Majorstukrysset- burde bli avlastet-med en t-bane stasjon siden krysset er både uoversiktlig og skummelt,folksomt, busser og trikker- ja knutepunkt- men stemmer for en st.stasjon i homansbyen!!
Kristian Skogstad Oslo Bydelen ligger så å si utilgjengelig fra T-bane nettet, og det selv om banen går rett "under". Det er helt meningsløst lang avstand mellom Majorstuen (midlertidig stasjon forøvrig) og Nationalteateret st.
Marte Bredvei Holbergsplass 3A
Ellen Rossvoll Bislett
Ellen Rossvoll Bislett
Ulf Schjerpen Måltrostveien 40, 0786 Oslo
Ulf Schjerpen Måltrostveien 40, 0786 Oslo
Magnus Fougstadsgate 21
Audun Hem Østenåsveien 24b 1344 Haslum
Oscar Romero Oslo Det skal bli veldig praktisk o det skal bli mindre trafikk.
Audun Bjørvik Grønnegt 14
Christer Tvedt Pilestredet 75c, 0354 Oslo
Edvard Back Signebøen john colletts alle 110, oslo
Nikolai Vorkinn Oslo Det er latterlig langt mellom disse to T-banestasjonene og det burde bygges en stasjon imellom.
Lise M. Aaberg Parkveien 25, Oslo Det er for langt mellom Nationalteateret og Majorstua, og det går ikke trikk til Homansbyen fra området rundt t-banestasjonen på Nationalteateret. Denne strekningen kjennes utrygg å gå alene på kveldstid, og et t-banestopp på Homansbyen vil komme mange beboere i området tilgode.
Espen R. Isachsen Gjørstadsgate 8, 0367 Oslo
Kristine Kjær Lille Bislett 2
maja Håker Ulleren Fordi jeg synes at den delen av byen er litt uttilgjengelig og klønete å komme seg til. Dropper ofte å dra dit pga dette.
Gry Iselin Hegna Uranienborg veien
Cecilie Bjørge Oslo
Camilla HK Eiksmarka
Oddvar U. Løland Parkveien 25 Fordi vi midt i byen også ønsker et stille og fredelig bymiljø. Bil/trikketrafikk er alltid en fare myke trafikanter. Bogstadveien er en skam som en gjennomfartsåre slik den er nå. Få trafikken under jorden!
Tobias M Oslo Fordi det er så langt mellom stoppestedene Majorstuen og Nationaltheateret, og det er ikke kos for folk som jobber midt i mellom.
Ola Hoseth Sarpsborggata 14C
Isak Kværnø Sporveisgata 35 B
Merethe Majorstua
Benjamin Bruzell-Roll Frogner
Eirik Manheim Kirkeveien 50 Vil bli en av de mest brukte stasjonene i byen mtp. befolkningstetthet, turisme, handel og næringsliv. http://www.facebook.com/pages/Homansbyen-Bislett-ny-T-banestasjon/154557941243833 Kan også bli et knutepunkt for en kryssende linje fra Carl Berners Plass: Fjordlinjen - Grünerløkka, St. Hanshaugen, Homansbyen/Bislett, Solli plass/Nationaltheatret, Filipstad og Bygdøy til Fornebu og Lysaker. http://www.facebook.com/pages/Reis-Oslo-Fornebu-på-7-min-med-ny-T-bane-via-Filipstad-og-Bygdøy/166020020075217
Kjetil Maliberget Oslo Bogstadveien er Oslos største og beste shopping område. At innbyggere og turister ikke kan ta t-bane direkte dit, er veldig dårlig.
Marianne Madsen Oslo er en hovedstad. Vi kan ikke ha 30 minutters gange mellom to T-banestasjoner i sentrum. Dessuten er det viktig for forretningene og beboerne å være "koblet til" T-bane nettet i byen.
Marianne Madsen Professor Dahlsgate 1 Oslo er en hovedstad. Vi kan ikke ha 30 minutters gange mellom to T-banestasjoner i sentrum. Dessuten er det viktig for forretningene og beboerne å være "koblet til" T-bane nettet i byen.
Tine Carlsson Schwensensgate 20 Oslo
erlend eidsvoll josefinesgate 28 Få ned biltrafikken. Letter vei til jobb.
Mia-Simone Svenberg Ullern, Oslo Eg syns det er viktig at Oslo utvider sine muligheter til fleire T-banestop då byen bare blir større og større. Det er ei naturlig del av fleire innebyggere. Fleire stop/holdeplasser skaper fleire muligheter som innebyggere i byen med bedre valg på kor ein er på vei og muligheten på å gå av nermere destinasjonen.
Beatrice Kulbe Røa
Ragnhild Jahr Oslo
Ronny Vucetic Grønland, Oslo
Johannes Wiggen Kramhøft Uranienborgveien 27b Hvis man bor midt i mellom Majorstuen og Nationalteateret er det ganske lang vei til begge t-banestasjoner. En holdeplass ved Homansbyen ville utgjort en perfekt avstand mellom de to stasjonene, og ville mest sannsynlig bli brukt flittig av beboere i området og av kjøpeglade mennesker som handler i bogstadveien.
cathrine haare inkognitogate, oslo Jeg har tenkt lenge på dette og lurt på hvorforn det i all verden ikke finnes en stasjon mellom majorstua og najonal theateret, det er jo utrolig kønete å måtte ta buss eller trikk for å sette seg på bane når man bor så sentrumsnært. Det er 2 km mellom de to eksisterende stasjonene idag, de fleste andre stasjoner der det kun et par hundre meter mellom . Helt absurd. Dette er oslo sentrum!
Magda Filonowicz Sørkedalsveien 5A
Abdoulaye Bah Sørkedalsveien 5A Denne vil ha samme funksjon som Stortinget stasjon mellom Jernbarnetorget og Nasjonaltheateret, et viktig stoppested midt i byens hyggeligste handlegate.
Monika Lunde Saxi Trondheimsveien 147
Marie Butenschøn Lindheim Hammerstads gate 11
Christopher Haugli Sørensen Mauritz Hansens gate 8
Pål dahl Palhd@hotmail.com
Leon Stensrud Thygesons vei 28, 0667 Oslo Mange, meg inkludert tar T-banen til Majorstuen for så å gå tilbake. Trikken er ofte full og går sakte i tillegg til at man må bytte fra banen...
Tine Sjøgangen 2
Jan Sortland Camilla Collettsvei 9 Homansbyen T-banestasjon er viktig da det i praksis ikke blir at folk på Frogner, Uranienborg og Homansbyen benytter T-banen all den tid man må gå over 1 kilometer for å komme til nærmeste stasjon. Får vi T-banestasjon på Homansbyen vil mange flere som bor i dette område gå over fra bil til kollektiv transport!
Eric Bergsten oslo Superviktig da dette forkorter min reistid til jobben med flere minutter samt at vi trenger dette!!
Øystein Augustin Sorgenfrigaten
Henrik Hagan
Torstein Knutsen Nydalen Allé, Oslo
Pernille Lia Bislett
BJørn Johnsen Uranienborgvn.12 Vi trenger absolutt et stopp mellom nationaltheatret og majorstua da denne strekningen i dag blir forsvinner litt for de som ikke bor i området. Enten går man på på Majorstua og kjører rett forbi Homansbyen eller så går man på på National og kjører rett forbi til Majorstua. Jeg tror en t-banestasjon i Homansbyen vil føre til at flere oppdager denne fantastiske bydelen og samtidig sørge for et bedre kollektivtilbud til de som bor i området.
Lars fasting Stjerneveien 1a, Oslo Vi mangler et på tvers-punkt.
Terje Nyhus Uranienborgveien, Oslo Dette er et sentralt sted som mangler direkte adkomst med t-bane. Dersom man bor her blir det ofte langt å gå til Nationaltheatret eller Majorstuen.
Anja Averyanova Bergsliensgate 1B Det er lang avstand mellom Nationaltheatret og Majorstuen og det får vi kjenne på veldig godt, da vi bor midt imellom disse to stasjonene :) For vår familie som reiser kollektivt er det utvilsom fordel å ha mellomstasjon.
Asta Samuelsen Bogstadveien 47
Bjørn Aage Brygmann Sørkedalsveien 9B
John Dash Oslo Veldig viktig.
Katrine Toven Herman Foss gate 12b Det er veldig viktig at Hegdehaugsveien skal bli den beste og viktigste shoppingdestinasjonen i Oslo.
Rolf Pedersen Majorstuen
David Lyngstad Josefines gate 1. Det er i dag altfor langt mellom de to stasjonene Nat.teatret og Majorstuen 2. Det er et for dårlig kollektivtilbud fra Homansbyen mot sentrum pr. i dag 3. En T-bansestasjon vil bety mye generelt for bydelen 4. Hvis man ønsker at flere skal reise kollektivt - og det gjør man - må også forholdene legges til rette for dette
Mads Agerup Oscars gater 30
Trygve Botnen Oscarsgate 30 Det er helt meningsløst at det skal være 30 minutters gange mellom de 2 eneste T-bane stasjonene (Majorstua - Nationaltheateret) i Norges tettest befolkede område.
Hans-Christian Birkedal
ida w
Hege Irene Aas
Håkon Storm Uranienborg Terrasse 19, 0351 Oslo Bedre offentlig kommunikasjon
Ghazaleh Mirzakhani ulfstens gate 1B
Sonja Myhre Holten Bogstadveien 7a Lettere å reisekollektiv jo flere knutepunkt en har. T-banesystemet utilgjengelig- blir lett til at en bruker bilen om en skal til Storo, eller andre kanter av byen. Majorstuenstasjon blir for langt gå daglig i alt tidsstresset
Kim Veronica Jørgensen Sporveisgata Med tanke på overfylte trikker og ikke minst at 19 trikken stadig er forsinket så mener jeg at nå er det sannelig på tide med tbane her også!
Hanne Laland Oslo
Inger Ellingsen bergsliensgate 8
Eirik Solen Oscarsgate 20
Veronica Marmont Olsen Statsråd Mathiesens vei 2c Jeg mener dette er viktig fordi enten må en gå fra Nationaltheatret eller fra Majorstuen om en skal komme seg til Homanbyen eller Parkveien. Denne turen tar fort opptil 15 min. Et t-banestopp der hadde gjort at det blir lettere og ferdes.
Madeleine Olsen Oslo
Sissel lien Daasgate Oslo
Anne C Boe-Tangen Øvre Smestadvei, Oslo For å gjøre Hegdehaugsveien og området rundt tilgjengelig for oss kollektivreisende.
Lars Olav Dybvig
Ayaz mahmood Hegdehaugsveien 32 b
Tina Jeanette Løwer Uranienborg terrasse 15
Eirik Eikeland Rosenborggata 12
Synne Langeland Sven Bruns gt. Nærhet til bolig. Travelt område i byen vår.
Rune Fredrik Pettersen Rosenborggt. 13 a Det er for lang strekning mellom Nasjonalteatret stasjon og Majorstuen stasjon. Det er også viktig for forretningsdrivende i området nedre Bogstadveien/Hegdehaugsveien.
Audun Grun Oslo
Beate Haga Ringgata1a
Elisabeth Berntsen Oslo
Ina Brautaset Oslo
Trine Helstrøm Trygve Strømbergs vei 36a
Harald Berger Oslo
Kristian Helstrøm Oslo Flott og trivelig område, midt i mellom en god del knutepunkter, men ikke i umiddelbar nærhet til noen. det er midt i mellom Nationaltheateret og Majorstuen, og som knutepunkt for trikk (11), buss (21) og T-bane, vil dette gi et betydelig bedre kollektivnett for området og byen. Homansbyen ligger i nærheten av både handlegaten Bogstadveien, flere skoler og arbeidsplasser, i tillegg til boliger.
Frida Granrud Makrellbekken
Tomas OSlo
Mathilde Majorstuen
Siri Hoff Bogstadveien 4
Sofie Strugstad Maridalsveien 263 Dette er et perfekt knutepunkt for St.Hanshaugen, Frogner, Bislett og flere steder!
Kitty Huynh Grønnegata 5 Per dags dato, er det mer enn 15 min gangavstand til nærmeste T-bane, henholdsvis til Majorstuen eller Nationaltheatret. Det savnes et midtpunkt mellom disse to stasjonene.
Nils S
Jørgen G. Letnes Gamle Bygdevei 246 Viktig område som trenger bedre ankomstmuligheter.
Johannes Devik Brekke Sandaker, Oslo
Marius Dag Pettersen Welhavens gate 10 Avstanden mellom Majorstuen og Nationaltheaterer er for langt til å være i sentrum av en storby. Det er kortere mellom Carl Berner og Hasle feks.
Tomm Svensen R. Amundsensvei 174, Oppegård Må bygges for å gi t-banenettet i Oslo en helhet. Å komme seg til et så omfattende område med byskolen, Bislett arena og hegsehaugsveien fra T-banesysteme må jo være en absolutt nødvendighet for en by som Oslo. Leser at ruter motarbeider det. Om du tror at buss og trikk kan gjøre opp for det i området så er de jo helt utenfor når det dreier seg om byplanlegging, og det viser en enorm form for arroganse overfor borgerne i byen og tilreisende. Håper også at arkitekt Fehens vinnerutkast blir benyttet. Det skyller vi Norges største arkitekt post mortum.
Robert Kristensen Eilert Sundts Gate Kollektivtilbudet grytidlig om morgenen er for dårlig når det kommer til trikk i dette området. T-banen starter opp tidligere, og jeg kommer til å bruke t-banen til og fra sentrum hver dag dersom denne stasjonen blir bygget.
Jørgen Hurlen Oslo
Ola Anfinset Rosenborggata 1A Homansbyen er en åpenbar og naturlig lokasjon for en T-banestasjon. Hegdehaugsveien og nederste del av Bogstadveien er svært sentrale gater i Oslo, samt at dette område (inkl. Bislett) har stor tetthet av beboere. Når det i tillegg ligger så perfekt til i forhold til den eksisterende banen, er det merkelig at den ikke har vært bygget før.
Nina Christine Angaard Myrvangveien 13 1344 Haslum Flott sted og ha en t- banestasjon.Veldig kort til Slektninger og butikker.
Hilde Andenæs Tunfaret 11 Det er i dag for stor avstand mellom Majorstua og Nationaltheatret t-bane stasjon. Det er for langt å gå til områdene midt i mellom dem. Det er viktig med levende bymiljø, og handelen her trenger bedre tilgjengelighet. Folk velger å kjøre bil til disse områdene, istedenfor å bruke kollektivtransport. Det er ikke et alternativ å velge trikk. Det tar for lang tid å skulle bytte fra t-bane til trikk og det går ikke heller ikke trikk direkte mellom Nationaltheatret og Majorstua. Det er store omveier og mye ekstra tid.
Nils Skinnarland Skovveien
gro strømme uranienborgvn 7b det er jo bare så helt naturlig,hvorfor skal man ikke lett kunne komme til dette område fra alle kanter av byen?
Stein Bolstad Et helt opplagt behov i et tett befolket område
Kaja Anker-Rasch Oscars gate 30
Audun Astrup Bakke Hoffsjef Løvenskiolds vei 26
Rasmus Bendvold Hegdehaugsveien 6
Jens Melbye Camilla Colletts vei, Oslo Stryke kollektivtrafikken i Oslo. Langt mellom Nasjonal og Majorstuen. Byområde med arbeidsplasser, tett befolkning og restauranter/utesteder. Mao. vil være hyppig brukt til alle døgnets tider.
Andreas Sørlie Pilestredet Park 14
Eystein Bjerke Laura Gundersens Gate 3 DEt er jo åpenbart at vi trenger en T-banestasjon her!
Maria Olsen Bislett Bislett (og Bislett stadion) har blitt et knutepunktet mellom "sentrum" og Majorstuen.
Martin Haukaas Oslo
Magnus Trosdahl Dagaliveien 10 B, 0776 Oslo
Simon Hilde Bygdøy Stasjonen er sårt trengt.
Roger Muldbakken Oslo Dette trengs, for langt mellom Majorstua og Nationaltheatret
Tom Stranger-Johannessen Hjelms gate 7A
André Adolfsen Jacob Aalls gate Vil forbedre kollektivtilbudet for Bogstadveien og føre til mindre biler i området.
Johan Bakk Oslo Altfor langt med 2000m uten holdeplass mellom Majorstua og Nationalteateret. Her trengs en stasjon!
tale sølvberg frimannsgate 22 a
Christer Amadeus Tørre Sofiesgate 6
Are Liltved Nesland Asker Det er for langt mellom Majorstuen og Nationaltheatret stasjoner.
Espen Parkveien 1
Espen Parkveien 1
Tormod Langvik-hansen Underhaugsveien 13
Peder Christian Borgenheim Lemenvegen 2, 2030 NANNESTAD Bodd i Homansbyen i 7 år. Hadde vært magisk om det ble Tbane der.
Tom Stranger-Johannessen Hjelms gate 7A Må være et samfunnsøkonomisk meget lønnsomt prosjekt. Alt for lang avstand mellom Nationaltheateret og Majorstuen, og dette midt i Oslo sentrum.
August Stranger-Johannessen Hjelms gate 7A
Maren Stenshagen Maries gate 12 Det er utrolig langt avstand mellom Majorstua og national stasjonen. T-bane er bedre enn trikk.
Øyvind Berge Kongsberg
Even Witzø Underhaugsveien
Margrethe H-Hansen
Ester Mæland Bjerregaards gate, St. Hanshaugen
Hanne Ingerslev Åsaveien 14 a, 0362
Thomas Trøa Oslo Jeg husker da jeg gikk på videregående skole på Bislett og t daglig 17 og 18 trikken opp og ned fra Jernbanetorget. Vi bannet og klagde hver dag på hvor trangt og j**lig det var på den trikken. Hver morgen var plattformen så full nede på Jernbanetorget at folk risikerte å falle foran trikken. Og det skjedde jevnlig. Har opplevd at vektere har måttet passe på så slikt ikke skulle skje. Hverdag tenkte jeg at en t- bane på Bislett ville avlastet dette h***ete betraktelig. Trikken i Bogstadveien var også ute av drift mens jeg gikk på skole her pga graving.
Magnus Løkken Jacobsen Vibes gate
Edvard Back Signebøen Oslo Altfor lang avstand mellom Maja og Nasjonal!
Jørn C Loftheim Oscars Gate Homansbyen ville være et naturlig stopp imellom Nationaltheateret og Majorstuen. Sporene er der allerede, og alle linjer kjører denne strekningen. og det vil si at for en fornuftig pris får veldig mange mennesker bruke t-bane. Vil gi god forbindelse med 21 bussen også.